Til innhold
Lokaler og uteområder til lån og leie

Skolelokaler til utlån

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Skolelokaler til utlån

Det er mulig å søke om å låne skolelokaler til arrangement og møter gjennom hele skoleåret, og du kan søke om å låne for et helt eller et halvt skoleår. Du kan låne gratis eller mot betaling.

Hvem kan låne?

Frivillige organisasjoner, lag, foreninger og grupper kan låne skolelokaler i Oslo kommune. Utlånsforholdet er regulert av Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune

Søknadsfrist

Søknadsfrist for lån et helt/halvår

Søknadsfrist for lån av skolelokaler i et helt eller et halvt skoleår er 1. juni og 1. november hvert år.

Søknadsfrist for enkeltstående arrangement

Søknadsfrist for lån av skolelokaler til enkeltstående arrangement fastsettes av den enkelte skolen.

Slik søker du

For de fleste skolene må du bruke et PDF-skjema.  Send søknaden til skolen det gjelder. Skolene Haugen, Lusetjern, Marienlyst, Mortensrud, Vahl, Veitvet og Årvoll skole er med i prosjektet Meråpen skole, og for å låne lokaler her må du bruke et elektronisk søknadsskjema.

Skal du søke om å låne for et semester eller et skoleår?

Skal du søke om å låne til enkeltstående arrangement?

Hva koster det?

Skolene låner ut lokalene sine gratis eller til selvkost. Selvkost betyr at låntaker dekker deler av skolens utgifter til tilsyn, renhold og drift. Se prisliste dersom du må betale (PDF)

Disse kan låne gratis

Følgende typer frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo kan låne skolelokaler gratis:

  • Frivillig organisasjon som tilbyr aktiviteter til elevene ved den aktuelle skolen.
  • Lokal eller byomfattende organisasjon som tilbyr aktiviteter for barn og unge under 25 år.
  • Idrettslag som tilbyr aktiviteter i gymsal for barn og unge under 25 år eller trening for psykisk utviklingshemmede uansett alder.
  • Opplysningsorganisasjon som oppfyller kravene i voksenopplæringsloven.

Når får du svar?

Hvis du har søkt om lån av lokaler et helt eller halvt skoleår vil du få svar på søknaden innen tre uker etter søknadsfristen. For søknader om lån av lokaler til enkeltstående arrangement  får du svar så snart skolen har behandlet søknaden.

Klage

Ved eventuelt avslag på søknaden kan du klage. Klagen skal sendes på e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no

Spørsmål og kontaktinformasjon

Haugen, Lusetjern, Marienlyst, Mortensrud, Vahl, Veitvet og Årvoll skole er med i prosjekt Meråpen skole. Har du spørsmål angående lån av lokaler ved disse skolene kan du ta kontakt med Stine Håtuft på e-post: merapent@kul.oslo.kommune.no.

Les mer om prosjektet Meråpen skole.

Ved spørsmål angående andre skoler kan du ta direkte kontakt med skolen det gjelder. Finn kontaktinformasjon til skolen.

Annen relevant informasjon