Skolelokaler til lån

Vil du hjelpe oss med en liten test av nettsidene på mobil?

Det tar tre minutter.

Skolelokaler til lån

Du kan søke om å låne skolelokaler gjennom skoleåret, og du kan søke for et helt eller et halvt skoleår. For noen er det gratis, andre må betale.

Hvem kan låne gratis?

Disse typene frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo kan låne skolelokaler gratis:

  • Frivillig organisasjon som tilbyr aktiviteter til elevene ved den aktuelle skolen.
  • Lokal eller byomfattende organisasjon som tilbyr aktiviteter for barn og unge under 25 år.
  • Idrettslag som tilbyr aktiviteter i gymsal for barn og unge under 25 år eller trening for psykisk utviklingshemmede uansett alder.
  • Opplysningsorganisasjon som oppfyller kravene i voksenopplæringsloven.

Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune

Hvem kan låne mot betaling?

Frivillige organisasjoner som tilbyr andre aktiviteter enn det som er beskrevet ovenfor kan låne skolelokaler mot dekning av driftskostnader.

Hva koster det?

Skolene låner ut lokalene mot dekning av driftskostnader. Dette betyr at du dekker deler av skolens utgifter til tilsyn, renhold og drift. Se prislisten for hva du må betale (PDF)

Søknadsfrist

Søknadsfrist for lån et helt/halvår

Søknadsfrist for lån av skolelokaler i et helt eller et halvt skoleår er 1. juni og 1. november hvert år.

Søknadsfrist for enkeltstående arrangement

Søknadsfrist for lån av skolelokaler til enkeltstående arrangement fastsettes av den enkelte skolen.

Slik søker du

For de fleste skolene

For de fleste skolene må du bruke et PDF-skjema. Send søknaden til skolen det gjelder.

For skoler i Prosjekt Meråpen skole

Vi har en digital søkeløsning for skolene Haugen, Lusetjern, Marienlyst, Mortensrud, Vahl, Veitvet og Årvoll skole.

Vi prøver ut en bookingløsning for disse skolene:

Enkeltstående arrangementer:

Les mer om Prosjekt Meråpen skole

Når får du svar?

Hvis du har søkt om lån av lokaler et helt eller halvt skoleår vil du få svar på søknaden innen tre uker etter søknadsfristen. For søknader om lån av lokaler til enkeltstående arrangement  får du svar så snart skolen har behandlet søknaden.

Klage

Ved eventuelt avslag på søknaden kan du klage. Klagen skal sendes på e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no

Spørsmål og kontaktinformasjon

Annen relevant informasjon