Skolelokaler til lån

Du kan søke om å låne skolelokaler til frivillig aktivitet gjennom skoleåret, og du kan søke for et helt eller et halvt skoleår. For noen er det gratis, andre må betale.

Hvem kan låne gratis?

Disse typene frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo kan låne skolelokaler gratis:

  • Frivillig organisasjon som tilbyr aktiviteter til elevene ved den aktuelle skolen.
  • Lokal eller byomfattende organisasjon som tilbyr aktiviteter for barn og unge under 25 år.
  • Idrettslag som tilbyr aktiviteter i gymsal for barn og unge under 25 år eller trening for psykisk utviklingshemmede uansett alder.
  • Opplysningsorganisasjon som oppfyller kravene i voksenopplæringsloven.

Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune

Hvem kan låne mot betaling?

Frivillige organisasjoner som tilbyr andre aktiviteter enn det som er beskrevet ovenfor kan låne skolelokaler mot dekning av driftskostnader.

Hva koster det?

Skolene låner ut lokalene mot dekning av driftskostnader. Dette betyr at du dekker deler av skolens utgifter til tilsyn, renhold og drift. Se prislisten for hva du må betale (PDF)

Søknadsfrist

Søknadsfrist for lån et helt/halvår

Søknadsfrist for lån av skolelokaler i et helt eller et halvt skoleår er 1. juni og 1. november hvert år.

Søknadsfrist for enkeltstående arrangement

Søknadsfrist for lån av skolelokaler til enkeltstående arrangement fastsettes av den enkelte skolen.

Slik søker du

For de fleste skolene

For de fleste skolene må du bruke et PDF-skjema. Send søknaden til skolen det gjelder.

For Haugen, Lusetjern, Marienlyst, Mortensrud, Vahl, Veitvet og Årvoll

For disse skolene tester vi ut nye, digitale søkeløsninger.

Søknadsfristen for høst-/vårsemesteret 2021/22 er 1. juni 2021. 

For Veitvet, Haugen og Årvoll prøver vi ut en bookingløsning for semesterlånSlik bruker du bookingløsningen:

1. Klikk på lenken for ønsket skole:

2. Oversikt over tilgjengelige rom kommer opp.

3. Velg et rom og få oversikt over tilgjengelighet.

4. Velg ønsket dag, tidspunkt og huk av for repeterende booking, det tilbys mulighet til å booke et halvt og helt år. Første mulige booking er fra 16.august 2021.

5. For å fullføre forespørsel om booking, logg inn via ID porten.

6. Fyll ut skjema for forespørsel og send inn.

7. Du vil motta kvittering på innsendt skjema.

8. Forespørselen behandles og du kan forvente svar via epost innen 3 uker.

Merk at bookingløsningen mottar én søknad per rom. Hvis du vil låne mer enn to rom: Velg et rom og skriv i søknaden at du ønsker å låne xx antall flere rom. Gi oss beskjed under kommentarfeltet i søknaden hvis du vil låne de samme rom som du har lånt før.

Enkeltstående arrangementer 

Ønsker du å låne lokaler fra en til ti ganger i løpet av en periode, kan du søke om enkeltstående arrangement (logg inn).

Når får du svar?

Hvis du har søkt om lån av lokaler et helt eller halvt skoleår vil du få svar på søknaden innen tre uker etter søknadsfristen. For søknader om lån av lokaler til enkeltstående arrangement  får du svar så snart skolen har behandlet søknaden.

Klage

Ved eventuelt avslag på søknaden kan du klage. Klagen skal sendes på e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no

Spørsmål og kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om leie av skolene, ta direkte kontakt med skolen det gjelder. Finn kontaktinformasjon til skolen.

Annen relevant informasjon