Til innhold

Låne og leie skoler

Låne og leie skoler

Alle skoleanleggene i Oslo kommune kan leies. Flere frivillige grupper kan låne skolelokaler gratis eller leie til selvkost. 

Pris

Skolene leier ut lokalene sine til tre forskjellige priser.

Disse kan leie gratis

 • Frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo som:
  • har tiltak rettet mot skoleelever, som deltar i  skolekorps, kor, teatergrupper, dansegrupper og idrettsgrupper
  • har idrettstiltak for barn og unge under 25 år
  • er godkjente opplysningsorganisasjoner
  • lokallag av barne- og ungdomsorganisasjoner med tiltak til barn og unge under 25 år
  • har byomfattende tiltak for barn og unge under 25 år som primærformål, herunder også barn og unge som undervises i morsmål
 • Idrettslag med treningsgrupper for psykisk utviklingshemmede uansett alder
 • Der det organiseres tiltak med alderssammensatte grupper må minst 90 prosent av deltakerne være under 25 år.

Selvkost

 • Andre frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo

Hvem må betale?

Kontakt for lån og leie

Mortensrud skole, Vahl skole, Veitvet skole, Årvoll skole og Marienlyst skole er med i pilotprosjekt for enklere bestilling av skolelokaler. Les mer om pilotprosjektet her. Bruk lenken under for å bestille en av skolene i pilotprosjektet. 

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist leie for et helt eller et halvt skoleår er 1. juni og 1. november hvert år. 
 • Søknadsfrist for leie til enkeltstående arrangement/tiltak fastsettes av hver enkelt skole.

Kriterier

Klage

Ved eventuelt avslag på forespørsel om å leie lokaler kan du klage. Klagen skal sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no

Bestilling

Søknadsskjema for leie av skoler for frivillige organisasjoner (PDF).