Til innhold
Lån og leie skolelokaler

Prosjekt Meråpen skole

I Oslo er det over 170 skoler, og kapasiteten for utleie er større enn det som blir benyttet i dag. Oslo kommune har derfor satt i gang et pilotprosjekt for å bedre rutinene og gjøre det enklere for både utleier og leietaker.

Kort om prosjektet

 • Prosjektet skal få på plass en enklere digital løsning for lån og leie av skoler
 • Prosjektet har pågått siden januar 2018 og avsluttes i juni 2020
 • Haugen skole, Lusetjern skole, Marienlyst skole, Mortensrud skole, Vahl skole, Veitvet skole og Årvoll skole er med i prosjektet
 • Prosjektet skal gjennomgå dagens regelverk, med mål om å forenkle det

Hva er prosjekt Meråpen skole?

Oslo kommune gjennomfører prosjekt Meråpen skole fram til juni 2020. Frivilligheten, idretten og kulturlivet kan benytte lokaler i Oslo-skolen etter skoletid og i helger.

Følgende skoler deltar i prosjektet som meråpne skoler: Haugen, Lusetjern, Marienlyst, Mortensrud, Vahl, Veitvet og Årvoll.

Informasjonsbrosjyre for lån og leie av skolelokaler (PDF, 0,1MB)

Hvordan søker du om å låne eller leie lokaler på en av pilotskolene?

Søknadsfrist for søknad om semesterlån/leie av skolelokaler er 1. juni og 1. november. Gå til siden for lån og leie av skolelokaler for å lese betingelser og sende søknad:

Alle som ønsker å benytte skolelokaler ukentlig kommende semester eller skoleår må levere søknad. Oslo kommunes forskrift for lån og leie av kommunale lokaler benyttes i forbindelse med tildeling av lokaler. Faste brukere, som for eksempel lokale skolekorps og idrettslag vil bli prioritert ved tildeling.

Det er mulig å søke om «engangslån/leie» av skolelokaler til arrangement og møter gjennom hele skoleåret.

  Bakgrunn for prosjektet

  I Oslo kommunes frivillighetsmelding fra 2016 er et av målene at kommunale lokaler skal være meråpne og fylles med frivillig aktivitet.

  Målet for prosjektet er å etablere forenklede rutiner og systemer som gir økt tilgjengelighet til kommunale lokaler på en enkel, trygg, sikker og oversiktlig måte.

  Leveranser 2019/2020

  Den digitale løsningen «Oslo booking» skal innføres i Oslo-skolen. Fire av skolene i prosjektet skal prøve ut løsningen høsten 2019. Det vil da bli mulig å søke om blant annet «engangslån/leie» av lokaler til arrangement og møter i bookingløsningen. Målet er at det skal være mulig å søke om semesterlån/leie av lokaler ved skolene i prosjektet for vårsemesteret 2020. Søknadsfristen for dette er 1. november 2019.

  Prosjektet skal også:

  • Utvikle en e-læringsmodul for sertifisering av tilsynsvakter og lån/leietakere av skolelokaler. Dette har fokus på brannsikkerhet og forebygging av uønskede hendelser i forbindelse med lån/leie av skolelokaler. E-læringsmodulen blir tatt i bruk høsten 2019. 
  • Prøve ut økt utlån/utleie av skolelokaler uten tilsynsvakt ved to av skolene. 
  • Se på hva som må til for at frivilligheten blir involvert og hensyntatt i forbindelse med bygging av nye skoler og ved rehabilitering av skoler. Hvordan sikre at konseptet «Meråpen kommune» blir ivaretatt gjennom aktuelle konseptvalgutredninger (KVU).
  • Bidra til at det etableres flere «lavterskel» tilbud på skoler i prosjektet.
  • Utarbeide en informasjonsmodell for utrulling av meråpen skole i Osloskolen. 
  • Sikre klarspråk i vedtaksbrev, avtaler og annet informasjonsmateriell. 
  • Utarbeide en brosjyre som skal være et praktisk hjelpemiddel for lån/leietaker. 
  • Synliggjøre de økonomiske konsekvenser ved økt utlån/utleie av skolelokaler. 
  • Avklare hvordan overnatting i skolelokaler kan gjennomføres på en trygg og sikker måte. Prosjektet skal legge til rette for å prøve ut overnatting på Årvoll skole. 
  • Medvirke i arbeidet med revidering av Forskrift for utlån og utleie av kommunale lokaler. 

  Hvem er ansvarlig?

  Kulturetaten leder prosjekt Meråpen skole sammen med Utdanningsetaten og Undervisningsbygg.

  Oslo musikkråd, Ungorg  og Ung i kor medvirker i prosjektet.

  Kontakt oss

  Prosjektleder Harald Arnesen