Til innhold
Lokaler og uteområder til lån og leie

Lån og leie av skolelokaler

Lån og leie av skolelokaler

Frivillige organisasjoner, lag, foreninger og grupper kan låne eller leie skolelokaler i Oslo kommune.

Pris

Skolene leier ut lokalene sine gratis eller til selvkost. Selvkost betyr at leietaker dekker skolens utgifter til tilsyn, renhold og drift. Se prisliste.

Disse kan låne gratis

 • Frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo som:
  • har tiltak rettet mot skoleelever, som deltar i skolekorps, kor, teatergrupper, dansegrupper og idrettsgrupper
  • har idrettstiltak for barn og unge under 25 år
  • er godkjente opplysningsorganisasjoner
  • lokallag av barne- og ungdomsorganisasjoner med tiltak til barn og unge under 25 år
  • har byomfattende tiltak for barn og unge under 25 år som primærformål, herunder også barn og unge som undervises i morsmål
 • Idrettslag med treningsgrupper for psykisk utviklingshemmede uansett alder.
 • Der det organiseres tiltak med alderssammensatte grupper må minst 90 prosent av deltakerne være under 25 år.

Disse kan leie mot betaling til selvkost

Andre frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo.

Timespris for utleie:

 • Rom inntil 100 kvm: kr 43 per time.
 • Spesialutstyrte arealer/rom fra 100-400 kvm: kr 162 per time.
 • Rom over 400 kvm/hele skolen: kr 480 per time.

Priser for etableringskostnader ved avtaleforhold:

 • Kr 970 per avtale, ved avtaler for deler av eller hele semester.
 • Kr 493 per avtale, ved avtaler for engangsutleie for kveld eller helg.

Pris for tilsynsvakt:

 • Kr 260 per time inkludert sosiale kostnader.

Pris for ekstra renhold:

 • Kr 310 per time inkludert sosiale kostnader.

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist for lån/leie av skolelokaler i et helt eller et halvt skoleår er 1. juni og 1. november hvert år. 
 • Søknadsfrist for lån/leie av skolelokaler til enkeltstående arrangement/tiltak fastsettes av den enkelte skolen.

Kriterier

Utleieforholdet er regulert av Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune.

Forskriften gir noen kriterier for gratis lån og leie til selvkost, søknadsfrister, rutiner, hvilken informasjon skolene trenger i søknader, prioriteringer av leietakere og ansvarsforhold. 

Slik søker du om å låne eller leie lokaler ved Haugen, Lusetjern, Marienlyst, Mortensrud, Vahl, Veitvet eller Årvoll skole

Disse skolene er med i prosjekt Meråpen skole.  Her kan du lese mer om prosjekt Meråpen skole. 

NB! Søknadsfristen for søknad om semesterlån/leie av lokaler ved disse skolene for vårsemesteret 2020 er utsatt til 20. november 2019. Søknadsskjema for semesterlån/leie legges ut her cirka 1. november 2019.

Det er mulig å søke om engangslån/leie av lokaler til arrangement, møter og lignende gjennom hele året. Søknadsfrist for skolene i prosjekt Meråpen skole er tre uker før ønsket dato.

Skolene i pilotprosjektet har ulike lokaler du kan søke om å leie

Alle skolene har skolekjøkken. 

 • Haugen skole: Aula, lager (til scene i samlingssal), kantine, møterom, bibliotek, klasserom/grupperom, kunst og håndverk (tekstil/keramikk), musikkrom, lager (til musikkrom), gymsal.
 • Lusetjern skole: Kantine, møterom, musikkrom, baserom/klasserom/grupperom, verksted/tresløyd.
 • Marienlyst skole: Auditorium/aula, kantine, klasserom/grupperom, kunst og håndverk/forming/verksted, musikkrom, svømmebasseng og annet (IKT, AKS etc.)
 • Mortensrud: Gymsal, klasserom/grupperom, kunst og håndverk/forming/verksted, musikkrom, møterom og annet (IKT, AKS etc.)
 • Vahl: Gymsal, musikkrom, møterom og annet(IKT, AKS etc.)
 • Veitvet: Auditorium/aula, dansesal, kantine, klasserom/grupperom, kunst og håndverk/forming/verksted, musikkrom og møterom
 • Årvoll: Kantine, klasserom/grupperom, annet(IKT, AKS etc.)

Slik søker du om å låne eller leie andre skolelokaler i Oslo

For å søke om lån eller leie av lokaler ved skoler som ikke er med i pilotprosjektet, må du kontakte den aktuelle skolen og sende inn søknadsskjemaet nedenfor.

Svar på søknad om lån/leie av lokaler til enkeltstående arrangement

Du får svar på søknaden så snart skolen har behandlet den.

Svar på søknad om lån/leie av lokaler et helt eller halvt skoleår

Du kan forvente å få et svar på søknaden innen tre uker etter søknadsfristen.

Klage

Ved eventuelt avslag på søknaden kan du klage. Klagen skal sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no