Til innhold

E-postvarsling atelier

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Kontakt

E-postvarsling atelier

Meld deg på e-postvarsling om når ledige atelier blir utlyst.

Når kommunen har ledige atelier, finner du disse i oversikten over lokaler til leie. I tillegg vil alle atelierer kunngjøres i avis.

Kapasitet

Kommunen har flere enn 160 atelier som til enhver tid er lånt ut eller leid ut til ulike grupper profesjonelle kunstnere. Størrelsen på atelierene varierer fra 10 til 180 kvadratmeter. Vi leier ut til flere enn 220 kunstnere.

Kulturetaten forvalter 160 arbeidslokaler med subsidiert husleie og Rådhusets forvaltningstjeneste forvalter tre vederlagsfrie atelier i Rådhusets østre tårn. 

Pris

Atelier varierer i pris, fra vederlagsfrie kontrakter i Oslo rådhus til sterkt subsidierte satser. Arbeidslokaler med subsidiert husleie har faste forutsigbare leiesatser for husleie, felleskostnader og energi med henholdsvis 295, 177, og 214 kroner per kvadratmeter per år.

Kommunens visjon for utleie av atelierer på subsidierte vilkår, er å gi kunstnere i Oslo rammer som skal styrke grunnlaget for å være en skapende og utøvende kunstner. Et annet mål ved utleie av subsidierte atelierer er å støtte oppunder både tradisjonelle og eksperimenterende kunstuttrykk.

Fasiliteter

Ulike kunstformer krever ulike fasiliteter og det er enhver kunstner sitt eget ansvar å sørge for at et lokale er egnet til deres kunstform. Oslo kommune har arbeidslokaler som egner seg fra alt til billedkunst, videokunst, tredimensjonale kunstformer, musikk, dans, brukskunst, kunsthåndverk, og drama.

Kriterier

Oslo kommune subsidierer kun sine egne innbyggere med arbeidslokaler og det er et absolutt krav at man bor i Oslo. I tillegg tilrettelegger vi gjesteatelier for besøkende kunstnere fra innland og utland.

Periode

Oslo kommune skal lage forutsigbare rammer for byens kunstnere. Dette innebærer fast husleie og felleskostnader samt kontrakter med løpetid fra 1 år til 10 år.