Atelierer – generell informasjon

Kontakt

Kontaktperson

Sekretariatet for tildelingsutvalget

E-post

Besøksadresse

Waldemar Thranes gate 70, 0173 OSLO

Ila pensjonat, 26 lokaler

Oslo kommune ved Kulturetaten fortsetter utleie av arbeidslokaler med subsidiert husleie til profesjonelle kunstnere i Ila Pensjonat, Waldemar Thranes gate 70. (Tildeling forutsetter godkjennelse av foreliggende budsjett med finansiering av husleie)

Atelierene er for visuell kunst. Bygget er ikke et etablert kunstsenter. Det er begrensninger med tanke på støy, ventilasjon/avgasser  og avfallshåndtering. Du som skal bruke rommet er selv ansvarlig for at rommet er egnet til din bruk og ikke til sjenanse for dine medkunstnere.

Leieperioden er på et år, fram til 31. desember 2021.

Størrelse og pris på lokalene
Navn på objektStørrelsetotal kostnad per måned
Ila 204241779
Ila 206121043
Ila 20712,51073
Ila 209121043
ila 225131104
Ila 303131104
Ila 309121043
Ila 322141165
Ila 327131104
Ila 328271963
Ila 335121043
Ila 33610920
ila 33711981
ila 33810920
Ila 34210920
Ila 403151227
ila 406121043
Ila 407131104
Ila 409141165
Ila 412131104
Ila 41511981
Ila 41610920
Ila 42313,51135
Ila 50214,51196
ila 50313,51135
ila 513131104

Total kostnad per måned er inkludert strømforbruket, stipulert til 228 kroner per kvadratmeter.

Plantegninger

Søk om atelier

Søknadsfristen er 2.november kl 23.59. 

Søk om atelier 2020 (logg inn) 

Visninger

Ila pensjonalt hadde visninger tirsdag 20 oktober, klokken 13:00-15:30. Se visningstidspunkt for de andre atelierene i oversikten.

Kriterier