Tildelingsutvalget 2024

Tildelingsutvalgets sammensetning

Norske kunsthåndverkere

  • Utvalgsmedlem: Piotr Nowak
  • Varamedlem: Nanna Melland

Norske Billedkunstnere

  • Utvalgsmedlem: Esther Maria Bjørneboe
  • Varamedlem: Markus Li Stensrud

Norske Brukskunstnere

  • Utvalgsmedlem: Monica Frislid Gustafson
  • Varamedlem: Elisabeth Mølbac

Kulturetaten

  • Utvalgsleder: Daniella Laurette Van Dijk-Wennberg
  • Varamedlem: Martin Berner Mathiesen
  • Utvalgsmedlem: Ole Giskemo Slyngstadli
  • Varamedlem: Erik Christian Nilsen