Oslobiennalen - kunst i byens offentlige rom

Oslobiennalen ble arrangert for første gang i 2019.

Hva

Oslobiennalen er en biennale av internasjonalt format for kunst i offentlige rom.
Biennalens prosjekter tar utgangspunkt i Oslo bys offentlige rom og sfærer, og finner sted rundt omkring i byen eller i offentligheter som radio, aviser, internett, publikasjoner, film, og lignende.
Biennalen har som mål å engasjere bredt, for å synliggjøre, utvide og formidle Oslos lange tradisjon for å samle og investere i kunst og integrere kunstnere i offentlige rom og nybygg. Ønsket er å gjøre dette fra et utgangspunkt i byen Oslo som et eget materiale for kunstnerisk produksjon, som inkluderer kunstnere i Oslo og internasjonalt.
Oslobiennalen er eid av Oslo kommune, Kulturetaten, som også tok initiativet til biennalen.

osloBIENNALEN FØRSTE UTGAVE

osloBIENNALEN FØRSTE UTGAVE 2019-2024 ble initiert, utviklet og kuratert av Eva González-Sancho Bodero og Per Gunnar Eeg-Tverbakk og åpnet 25.mai 2019.

osloBIENNALEN FØRSTE UTGAVE lanserte en ny biennalemodell i form av et skiftende program med verk og prosjekter i offentlig rom med varierende tempo, rytmer og varighet.

I utgangspunktet skulle osloBIENNALEN FØRSTE UTGAVE vare i fem år, men høsten 2020 besluttet Oslo kommune, Kulturetaten, å forkorte førsteutgaven av biennalen med to år og avslutte i løpet av 2021.


Deltakere i osloBIENNALEN FØRSTE UTGAVE

Mikaela Assolent (FR), Adrián Balseca (EC), Benjamin Bardinet (FR), Julien Bismuth (FR), Marcelo Cidade (BR), Jonas Dahlberg (SE), Carole Douillard (FR), Ed D’Souza (UK), Mette Edvardsen (NO), Jan Freuchen, Jonas Høgli Major, Sigurd Tenningen (NO), Gaylen Gerber (US), Oliver Godow (GE), Hlynur Hallsson (IS), Marianne Heier (NO), Katja Høst (NO), Javier Izquierdo (EC), Graziela Kunsch (BR), Michelangelo Miccolis (MEX), Mônica Nador og Bruno Oliveira (BR), Alexander Rishaug (NO), Rose Hammer, Michael Ross (USA), Lisa Tan (USA/SE), Øystein Wyller Odden (NO), Knut Åsdam (NO).

Administrasjon

Generelle forespørsler
info@oslobiennalen.no
Daglig leder
Ole Giskemo Slyngstadli

Kontakt

Kontaktperson
Generelle forespørsler
Postadresse:
Postboks 1453 Vika
0116 Oslo
Besøksadresse:
Storgata 25
0184 OSLO