Oslobiennalen - kunst i byens offentlige rom

Oslobiennalen ble arrangert for første gang i 2019.

Kontakt

E-post

Postadresse

Postboks 1453 Vika, 0116 Oslo

Besøksadresse

Myntgata 2, 0151 OSLO

Hva

Oslobiennalen, første utgave, er byens første biennale av internasjonalt format for kunst i det offentlige rom. 

Biennalen har som mål å engasjere bredt, for å synliggjøre og formidle Oslos lange tradisjon for å samle kunst og integrere kunstnere i byutvikling og nybygg. Ønsket er å gjøre dette fra et utgangspunkt som inkluderer kunstnerne som arbeider i Oslo.

Oslobiennalen er eid av Oslo kommune, Kulturetaten, avdeling for kunst, som også tok initiativet til biennalen. Første utgave er kuratert av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk.

Hvor

Myntgata 2 er hjem og hovedkvarter for Oslobiennalen. Bygningen ligger i Kvadraturen i Oslo sentrum, og skal fungere som biennalens nervesenter. Huset skal romme et besøkssenter, flere av biennalens aktiviteter og programmer, samt biennalens administrasjon.

I Myntgata 2 leies det også ut subsidierte kunstneratelierer til Oslobaserte kunstnere gjennom Kulturetatens atelierordning. Biennalen vil i tillegg sette i gang et program for besøkende kunstnere, med egne atelierer, lokalisert i samme bygg.

En hovedambisjon for biennalen er å hegne om og fostre tilblivelsen av ny kunst. Målet er at Myntgata 2 skal bli et viktig sted for kunstnerisk tenkning og aktivitet i et nært samspill med Oslos mangfoldige kunstscene.

Administrasjon

Generelle forespørsler

info@oslobiennial.no

Daglig leder

Ole Giskemo Slyngstadli

Kuratorer

Per Gunnar Eeg-Tverbakk og Eva González-Sancho

Koordinator

Erikka Fyrand