Workshops

Oslo kulturskole har flere korte musikk-kurs og aktiviteter i løpet av skoleåret.

Musikkleksikon for barn på Oslo kulturskole