Fordypningskort

Søk om fordypningskort

Alder

16–24 år

Pris

7.700,–

Varighet

Kortet gjelder for ett semester og kan benyttes inntil 12 ganger i uka

Fordypningskortet er for deg som ønsker å trene dans intensivt, og som vil ha en rask progresjon for å for eksempel søke deg videre til høyere danseutdanning. Du bør ha evnen til selvstendig arbeid og ha en sterk indre motivasjon.

Når du kjøper fordypningskort må du sette seg opp på faste timer. Du kan gå på inntil 12 klasser i uken. Du vil få råd og veiledning av dansepedagog som hjelper deg å sette opp en timeplan tilpasset dine behov og ferdigheter.

Du har mulighet til å benytte studio til egentrening på bestemte tider på ettermiddag og kveld, så lenge det er plass. Det vil også være mulighet for interne studiovisninger av elevenes arbeider.

For å få kjøpt fordypningskort må du ha danset en del fra før. Dette kan være ved en kulturskole, privat danseskole eller danselinje på videregående skole. Vi ønsker referanser fra tidligere danseerfaring.

Kontakt kulturskolen

Ring danseseksjonen: 457 20 199
dans.kulturskolen@kul.oslo.kommune.no