Hjelp oss å forbedre tilbudet vårt!

Byrådet vil satse på kulturskole i Oslo, og dere har nå muligheten til å si noe om hvilke tilbud barn og unge i byen ønsker seg.

Start spørreundersøkelsen

Vi vil ha svar for barn, ungdom og voksne. Det er fint hvis barnet eller ungdommen svarer selv, men det er også mulig å svare på undersøkelsen sammen med en foresatt.

Vi ønsker å få en oversikt over mangfoldet av tilbud som ønskes. Det betyr at det kan være flere svar enn det som realistisk er mulig å få til. Undersøkelsen er anonym, og vil bli brukt for å lage et kunnskapsgrunnlag for videre politisk prioritering av nye tilbud.

Vi takker for at du vil bruke to til fire minutter på å svare på denne undersøkelsen. Det vil være til stor hjelp!