Tuva Lindberg

Tuva Lindberg underviser i klassisk ballett ved Oslo kulturskole og har sin bakgrunn i ballett og jazzdans. Hun har utdanning fra ulike steder som Trøndertun forstudium i dans, Den Norske Balletthøyskole og Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har også tatt flere kurs og sertifiseringer innen klassisk ballett gjennom Royal Academy of Dance (RAD). Etter å ha fullført en utøvende bachelor i dans og videreutdanning i pedagogikk (PPU), har hun også utdannet seg innen spesialpedagogikk med fokus på sosiale og emosjonelle vansker.

De siste 10 årene har hun undervist i ballett ved ulike skoler i Oslo, for barn, ungdom og voksne. I løpet av samme periode har hun også hatt flere undervisningsturer til land som USA, Asia og Mellom-Amerika.

For tiden jobber hun hovedsakelig ved Kirsti Skullerud Ballett og Dansestudio, Oslo kulturskole og Lillestrøm videregående skole. Der har hun ansvaret for ballettundervisningen for elever i andre og tredje klasse, ungdom og voksne nybegynnere ved kulturskolen i Oslo, samt elever i 6., 7. og 8. klasse og avansert klassisk ballett ved Kirsti Skullerud Ballett og Dansestudio. I tillegg jobber hun som veileder for studenter som tar pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Undervisningen hennes har fokus på å skape danseglede, utvikling, mestring og motivasjon gjennom grundig og teknisk arbeid med ulike metoder og tilnærminger.