Olav Kåre Dønheim

Teaterinstruktør
olav.kare.donheim@kul.oslo.kommune.no

Bilde av Olav Kåre Dønheim i en undervisningstime
Olav Kåre Dønheim. Fotograf: Antero Hein. Bilde: Antero Hein