Jannicke Juel Teige

Teaterinstruktør
jannicke.teige@kul.oslo.kommune.no

Jannicke Juel teige er tidligere elev av Elisabeth Gording. Hun har treårig skuespillerutdannelse fra England og har jobbet i London med både film, teater og musikaler. Jannicke har også undervisningserfaring og hun har satt opp stykker ved Røa Teaterverksted, Teateraktiviteter i Asker, Rommen skole, Oppegård kulturskole og Foss VGS. Hun har også vært på skoleturné med en Prøysenkabaret, finansiert av Den kulturelle skolesekken. Våren 2008 fullførte hun praktisk-pedagogisk utdanning for skuespillere ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Portrettbilde av Jannicke Juel Teige
Jannicke Juel Teige. Fotograf: Oslo kulturskole. Bilde: Oslo kulturskole