Lørdagsskolen – viktige datoer!

Søknadsportalen for Lørdagsskolen åpner 1. februar 2022. Søknadsfristen er 13. mars. Opptaksprøve avholdes 8. mai.