Halvprisordning fra høsten 2021

Som en del av byrådets satsning på Oslo kulturskole har vi innført halvprisordning på enkelte utvalgte undervisningssteder i byen.

Vi vil ha med oss flere, og gi alle barn og unge bedre mulighet til å ta i bruk det brede tilbudet av kunst- og kulturaktiviteter skolen har. Halvprisordningen er en forsøksordning. Ordningen gjelder alle ordinære elevplasser på skolene:

Linderud skole (Bjerke)

Manglerud skole (Østensjø) Gjeldende for ett år.

  • Musikk på mandager (2. klasse AKS)

Nordstrand skole (Nordstrand)

Ris skole (Vestre Aker)

Rommen skole (Stovner)

Rødtvet skole (Grorud)

Stenbråten skole (Søndre Nordstrand)

Trosterud skole (Alna)