Oppstart av vårsemesteret

I 2022 starter dansekursene i uke 3 (17. til 22. januar) for alle barne- og ungsdomskurs. Kurs for elever over 16 år starter i uke 4 (24. til 29. januar).