Foto: Tale Hendnes

Klassisk ballett

Kulturskolen har ballettkurs for barn, ungdom og voksne på alle nivåer!

Oppstart av høstsemesteret

Kulturskolens dansekurs starter i uke 35. Manglerud kulturstasjon åpner i september, så her blir oppstart i uke 41. Siste uke før jul er i uke 50.