Fleksible alternativer

Ungdomskort

Alder

Til og med 19 år

Pris

3.595,–

Varighet

Kortet gjelder for ett semester og kan benyttes på inntil 5 klasser i uken

 

Søk om ungdomskort

Halvårskort

Alder

fra 20 år

Pris

4.515,–

Varighet

Kortet gjelder for ett semester og kan benyttes på inntil 7 klasser i uken

 

Søk om halvårskort

Klippekort

Nivå

For medlemmer av NODA, dansestudenter ved høyskoler eller fagskoler, og profesjonelle dansere. Du må kunne fremvise studentbevis, eller medlemsbevis fra NODA.

Pris

1.505,–

Varighet

Kortet er gyldig i ett år og gjelder for 10 danseklasser

Kortet kan brukes på alle danseklasser på Schous kulturstasjon, med unntak av enkelte klasser med gjestelærere.

Søk om klippekort

Kontakt kulturskolen

Ring danseseksjonen: 457 20 199
dans.kulturskolen@kul.oslo.kommune.no

 

 

Oppstart av høstsemesteret

Kulturskolens dansekurs starter i uke 35. Manglerud kulturstasjon åpner i september, så her blir oppstart i uke 41. Siste uke før jul er i uke 50.