Kontaktinformasjon

Programleder Middelalderbyen

Stine W. Torbergsen
E-post: stine.torbergsen@kul.oslo.kommune.no.

Besøkssenter for Middelalderbyen

Adresse: Oslo gate 13, inngang i sidefløyen til Oslo ladegård.
E-post: middelalderbyen@kul.oslo.kommune.no og tlf. 22 33 44 55.

Pressekontakt

Kommunikasjonssjef i Kulturetaten, Stein Bjørnbekk
E-post: stein.bjornbekk@kul.oslo.kommune.no, tlf. 46 81 86 99.