Frivillighet

Kontakt

Telefon

908 92 244

E-post

Besøksadresse

Haugerud senter 1-5, 0673 OSLO

Vi holder til i 2. etasje.

Sambrukslokalet H2

Sambrukslokalet H2 er et samarbeid mellom Områdeløft Trosterud og Haugerud og Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet i Bydel Alna.

H2 skal være en trygg og inkluderende møteplass. Her skal alle behandles med respekt uansett hudfarge, legning, religiøs eller kulturell bakgrunn. Huset har ansatte fra tre tjenestesteder som har kontorplass og/eller driver et fast aktivitetstilbud på dag og kveldstid.

Hvem finner du i Sambrukslokalet H2?

Haugerud frivilligsentral

Haugerud frivilligsentral legger tilrette for frivillighet, aktiviteter, fellesskap, samarbeid og møteplasser i nærmiljøet. Les mer på Haugerud frivilligsentrals nettside

Daglig leder 
Ann Kristin Pettersen
E-post: annkristin.pettersen@bal.oslo.kommune.no
Tlf: 23 49 60 61

Områdeløft Trosterud og Haugerud

Hovedmålet til Områdeløft Trosterud og Haugerud er at dette skal være inkluderende lokalsamfunn preget av deltakelse og engasjement. Området blir utviklet med gode løsninger for bærekraftig byutvikling, der lokalbefolkningen har blitt tatt med i reelle medvirkningsprosesser. Les mer om Områdeløft Trosterud og Haugerud

Prosjektleder
Siri Thurmann-Moe
Epost: siri.thurmann-moe@bal.oslo.kommune.no
Tlf: 477 03 951

Møteplass UNG Haugerud

Vår brukergruppe er ungdommer i nærområdet. Møteplass UNG skal være et sted hvor ungdommene kan komme i kontakt med voksne som jobber i bydelen for å få veiledning og hjelp til å finne ut hvilke tjenester som finnes for dem i Alna. Vi driver også gruppetilbud som flexid og sisterhood, i tillegg til at vi tilbyr kurs i jobbsøking og hjelp til å finne praksisplass, etter ønske fra ungdommene selv. Alle våre tilbud er gratis.

Flexid er et kurs som retter seg mot ungdommer med flerkulturell oppvekst som handler om å bli kjent med seg selv og hvordan det å være flerkulturell kan være en styrke heller enn en svakhet. Sisterhood er et kurs som retter seg mot unge jenter hvor vi skaper rom for å snakke om hvordan det er å vokse opp som jente i dag, og søker å styrke deres selvtillit og selvfølelse i kraft av å være jenter. Møteplass UNG Haugerud på Facebook

Prosjektmedarbeider
Lina Maria Karlsen 
Epost: linamaria.karlsen@bal.oslo.kommune.no
Mobil: 482 41 581

Leiemuligheter

H2 har et flerbruksrom som er til gratis utlån for organisasjoner og grupper som har tilknytting til Trosterud og Haugerud.

  • To dagers behandlingstid på forespørsler
  • Lag, organisasjoner og grupper fra nærmiljøet som åpner opp for at alle i området kan delta, vil bli prioritert
  • Lokalet lånes ikke ut til private arrangementer eller religiøs forkynning
  • Alkohol- og rusfritt lokale

Pris

Flerbruksrommet kan leies gratis for organisasjoner og grupper som har tilknytting til Trosterud og Haugerud.

Kontakt

Kontakt husjef Idil Mohamed for booking eller andre spørsmål.

E-post: idil.mohamed@bal.oslo.kommune.no
Tlf: 908 92 244