Tjenester for barn og unge

Ungdomsteamet i Bydel Gamle Oslo ligger under Enhet for barne- og ungdomstiltak, og har tilbud for barn og ungdom mellom 10-23 år bosatt i bydelen.

Utekontakter i Bydel Gamle Oslo

Utekontaktene driver forebyggende og oppsøkende arbeid for ungdom i alderen 10-23 år. Vi er tilstede både på dag- og kveldstid, på de arenaene hvor ungdom er. Du kan også ta kontakt med oss hvis du er bekymret for barn eller unge.

Les mer om utekontaktene

Ruskonsulent

Bydelen jobber for å øke kunnskapen om rus og rusforebygging blant elever, lærere og foreldre. Ruskonsulenten har fokus på at ungdom ikke skal begynne med rusmidler, og å hjelpe de som vil slutte så tidlig som mulig.

Les mer om ruskonsulenten

OT-kontakt

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år.

Les mer om OT-kontakt (Oppfølgingstjenesten)

Oppfølgingsteam 10-15

Vi jobber med barn og ungdom mellom 10 og 15 år som bor i Bydel Gamle Oslo. Vi hjelper barnet med å mestre livet på skolen, i hjemmet og på fritiden.

Les mer om Oppfølgingsteam 10-15