Til innhold
Frivillighet

Frivilligheten søker seniorer

– Lurer du på å bli frivillig, så bare gjør det! Du får glede og takknemlighet igjen, sier Gudrun Kjos (82). Seniorer er aktive frivillige, men mange flere har lyst til å delta enn de som er aktive i dag. 

Publisert 27. februar 2020, Charlotte Sætre, Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet

To eldre kvinner med et bingobrett foran seg. Åse Kvesetberg (t.v.) får besøk av Gudrun Kjos på Stovnerskogen sykehjem med jevne mellomrom. Fotograf: Oslo kommune

– Det er en glede å få glede andre når man har helse til det, smiler Gudrun. Hun er klar til å ta fatt på bingobrettet sammen med Åse Kvesetberg (78), som hun jevnlig møter.

Hun og venninnene Wenche Sørtømme (76) og Helga Hammer (81) har til sammen 45 års erfaring som frivillige besøksvenner. De overgår flere av dem de besøker på Stovnerskogen sykehjem i alder. 

Men ikke alle opplever å være en del av frivillighetens felleskap, slik som besøksvennene til Røde Kors. 23 000 personer over 55 år i Oslo sier at de kan tenke seg å bidra med frivillig innsats, men vet ikke hvordan de skal begynne, viser en undersøkelse. 

Nå samarbeider Oslo kommune med frivillige organisasjoner om en dugnad for at alle skal føle seg velkommen. 

Her kan du lese mer om prosjektet "Dugnad for en aldersvennlig frivillighet".

Her kan du lese mer om hvordan du engasjerer deg som frivillig i Oslo. 

2+2 = 5 i frivilligheten

Frivillig innsats er bra for dem som deltar og helt nødvendig for samfunnet. 

– Jeg ble frivillig for å ha et fast holdepunkt, jeg følte at jeg trengte det, forteller Helga. 

Frivilligheten beriker livene til alle som har med frivilligheten å gjøre. På mange måter kan gevinsten oppleves som større enn innsatsen. Både for de som gir og de som tar imot, eller gjør begge deler. Samtidig.  

– Vi føler at vi gjør noe andre blir glade for. Det er veldig hyggelig når vi ser at de som trenger oss, virkelig er takknemlig, sider Wenche. 

Tre kvinnelig besøksvenner står foran at bilde.Gudrund Kjos (82) og venninnene Helga Hammer (81) og Wenche Sørtømme (76) har til sammen 45 års erfaring som frivillige besøksvenner. Fotograf: Oslo kommune

Livserfaring som teller

Frivilligheten trenger folk med nyttige never, varme hjerter og kloke hoder til å løse viktige oppgaver. Ingvild Nordhagen er aktivitør på Stovnerskogen sykehjem og hun opplever at frivillige seniorer er gull verdt. 

– Det er ekstra verdifullt med frivillige som deler erfaringer og livshistorie med dem som bor her. Jeg opplever at de setter seg raskt inn i beboernes situasjon. Samtidig opplever de frivillige stor glede og takknemlighet selv over å kunne bidra, sier hun. 

En kvinne foran et bingobrett med en mikrofon i hånden.Ingvild Nordhagen er aktivitør på Stovnerskogen sykehjem. De frivillige besøksvennene er viktige deltakere for å gjennomføre en hyggelig bingostund. Fotograf: Oslo kommune

Seniorkraften vokser

Seniorer forbindes med stabilitet, tillit og kompetanse i organisasjonslivet. Oslo Røde kors erfarer for eksempel at frivillige over 65 år er aktive over dobbelt så lenge som 18-25-åringer. Forskning viser at over 65 prosent av 60-79-åringer har vært frivillige det siste året. 

I 2019 var det over 74 000 personer over 67 år i Oslo, og fram mot 2040 er antallet forventet å stige til 120 000 personer. Det betyr at vi kan gjøre mer for å invitere enda flere inn i frivillighetens fellesskap. 

Flere organisasjoner jobber nå for en aldersvennlig og inkluderende frivillighet og for å gjøre det enda lettere og mer attraktivt for seniorer å bli frivillige. 

Slik blir du frivillig

I Oslo finnes det over 5000 organisasjoner og grupper der du kan engasjere deg som frivillig knyttet til idrett, kultur, friluftsliv, å være en støttespiller i andres liv og mye mer. 

Her kan du lese mer om hvordan du engasjerer deg som frivillig i Oslo. 

Du kan også kontakte seniorveileder i bydelen du bor for å få tips om aktiviteter i næromårdet, eller du kan kontakte en av Oslos frivilligsentraler. 

Her kan du lese mer om prosjektet "Dugnad for en aldersvennlig frivillighet".