bilde av barn som leker

Ferieaktiviteter for barn og ungdom sommeren 2022

Bydelene arrangerer ulike aktiviteter for barn og unge rundt om i byen. Ta kontakt med din bydel for mer informasjon.