Natur, kultur og fritid
bilde av barn som leker

Ferieaktiviteter for barn og ungdom sommeren 2021

Bydelene arrangerer ulike aktiviteter for barn og unge rundt om i byen. Sommeraktiviteter for 2021 blir publisert i løpet av våren 2021.