Ferieaktiviteter for barn og ungdom sommeren 2020

Ferieaktiviteter for barn og unge i Bydel Alna

I brosjyren finner dere oversikt over ferieaktviteter i regi av skoler, fritidsklubber og idrettslag i Bydel Alna. 

Aktivitetene er planlagt ut i fra dagens status med smittevern. Dersom det blir endringer i dette så kan det dessverre også bli endringer i tilbudet. Aktivitetene er gratis, så fremt det ikke står noe annet.

Ferieaktiviteter for Bydel Alna (PDF 7,8MB)