Kontakt

Telefon

23 48 20 30

Ingierstrand

Badeplass i Nordre Follo Kommune. Svært kupert terreng med svaberg og strand. Funkisperle.

Badevannskvalitet og temperatur

Bading frarådes i ett døgn etter kraftig regnvær. Vi fraråder også bading om prøveresultatet, to ganger på rad, er over grenseverdiene satt av Folkehelseinstituttet. Badetemperaturen måles i juni, juli og august.

Badevannskvalitet ved bekk

Sist målt 28.06.22

Badevannskvaliteten er god

Badevannskvalitet ved strand

Sist målt 28.06.22

Badevannskvaliteten er god

Temperatur

Sist målt 13.06.22

16°
Utmerket

Forklaring til fargekoder

  • Utmerket: Badevannskvaliteten er stabilt bra gjennom hele badesesongen.

  • God: Badevannskvaliteten er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet.

  • Tilstrekkelig: Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør.

  • Dårlig: Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør.

Fasiliteter

  • Stupetårn
  • 10 mobile toaletter (vannklosetter) er åpne i sommersesongen, ca. 15. mai til 15. september.
  • Kiosk
  • Baderampe
  • Badebrygger og badeflåter
  • Benker