Til innhold
Arrangement

Nye tiltak for arrangementer

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

12. mars 2020 ble det vedtatt nasjonalt forbud mot alle kultur- og idrettsarrangementer både innendørs og utendørs i hele landet.

Forbud mot arrangementer

12. mars 2020 ble det vedtatt nasjonalt forbud mot alle kultur- og idrettsarrangementer hvor personer fysisk møtes både innendørs og utendørs i hele landet. Forbudet gjelder fra og med 12. mars kl. 18:00 til og med 13. april 2020 med mulighet for forlengelse.

Les Helsedirektoratets vedtak for arrangementer

I Oslo kommune er det i tillegg ulovlig å avholde samlinger med over 50 deltakere. Dette gjelder for eksempel forsamlinger, demonstrasjoner og lignende. Det oppfordres allikevel til å unngå enhver form for folkeansamling og at folk holder seg hjemme så langt det er praktisk mulig.

Les Oslo kommunes forskrift om forebygging av koronasmitte

Hva betyr dette for deg som arrangør?

Hvis du har planlagt et arrangement i perioden 12. mars - 13. april som faller inn under bestemmelsen må dette avlyses eller utsettes.

 Det anbefales å vurdere situasjonen fortløpende for arrangementer som er planlagt etter denne perioden.

Du kan kontakte Arrangementskontoret i Oslo for spørsmål angående avlysninger og utsettelser som følge av korona-situasjonen: arrangement@kul.oslo.kommune.no 

Motta oppdateringer angående situasjonen og andre nyheter om arrangementer ved å melde deg på Arrangementskontorets nyhetsbrev

Hva betyr dette for deg som tilskuddsmottaker?

Har du fått tilskudd til kunst- og kulturtiltak fra Kulturetaten?

Kulturetaten i Oslo kommune kommer ikke til å kreve tilbake tilskudd gitt til arrangementer som nå blir avlyst som følge av korona-viruset. Har du fått tilskudd til kunst og kulturtiltak fra Kulturetaten som nå blir avlyst er det viktig at dette oppgis i rapporteringen og regnskapet som sendes jf. vilkår for tilskudd i tilsagnsbrev. Dette vil gjelde inntil videre frem til myndighetene eventuelt kommer med nye anbefalinger. Dersom arrangementet eller tiltaket utsettes, skal Kulturetaten informeres om ny dato og eventuelt andre endringer. Dette gjelder også dersom det er behov for utsatt rapporteringsfrist. Informasjonen skal sendes inn ved å trykke på “ettersend dokumentasjon” i søknaden deres i meldingsboksen på Min side, eller ved å sende e-post til tilskudd@kul.oslo.kommune.no med henvisning til referansenummer.

For nye søknader om løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak vil behandlingstiden bli noe lenger grunnet korona-situasjonen.

Har du fått tilskudd til arrangementer fra Bymiljøetaten eller bydelen din?

Vi anbefaler deg å kontakte disse direkte for å høre hvilke bestemmelser som gjelder der.

Gå til alle tilskudd, legater og stipend

Du kan også ta kontakt med Arrangementskontoret for å finne riktig instans: arrangement@kul.oslo.kommune.no

Hva betyr dette for deg som leietaker?

Vi anbefaler deg å kontakte forvalter direkte for å høre hvilke bestemmelser som gjelder for uteområdet eller lokalet du ønsker eller har fått innvilget leie.