Arrangement

Nye tiltak for arrangementer

For å hindre spredning av koronaviruset er det innført flere midlertidige tiltak som begrenser muligheten til å avholde arrangementer.

Gjeldende bestemmelser for arrangementer

Oslo kommune følger de til enhver tid gjeldende statlige retningslinjer for smittevern. Les Helsedirektoratets vedtak for arrangementer.

Følgende arrangementer er forbudt

 • Alle arrangementer med mer enn 200 personer er forbudt. Muligheten for å øke fra 200 og opp mot 500 vurderes månedlig.
 • Det vil ikke bli åpnet for arrangementer med over 500 personer før tidligst 1. september.

Arrangementer for inntil 200 personer er tillatt fra 15. juni

Det forutsettes at arrangementet:

 • avholdes på offentlig sted 
 • avholdes på et sted som gjør det mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand. Det er visse unntak, se hvem som kan fravike 1 meters avstand nedenfor.
 • har en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede, sørger for at råd om avstand og smittevern kan følges, og iverksetter tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet.

Presiseringer til bestemmelsene:

 • Med arrangement menes:
  • idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.
  • kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.
  • andre arrangementer, som seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger, kurs, varemesser og midlertidige markeder. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.
 • Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes, og lokaler og utendørsarealer som leies eller lånes ut.
 • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig. Hvis du lager en egen oversikt over deltakere, skal denne slettes etter ti dager. Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet kan regnes i tillegg til regelen om inntil 200 personer
 • Arrangementet kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for:
  • utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
  • toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
  • spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball som har fått klarsignal fra Norges Fotballforbund 
  • personer under 20 år som deltar på skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.
  • (Fra 1. august:) Utøvere under 20 år på et idrettsarrangement for barn- og unge
 • For private sammenkomster gjelder egne anbefalinger

Hva betyr dette for deg som arrangør?

Hvis du planlegger et arrangement med inntil 200 personer, er det opp til deg som ansvarlig arrangør å avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes. Det er også opp til deg å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet.

Derfor er det viktig at du setter deg inn i gjeldende råd for smittevern. 

Du kan kontakt Arrangementskontoret hvis du har spørsmål om gjennomføringen. De ulike bransjeorganisasjoner vil også kunne bidra med relevant informasjon.

Smittevernveiledere

Hold deg oppdatert

Motta oppdateringer angående situasjonen og andre nyheter om arrangementer ved å melde deg på Arrangementskontorets nyhetsbrev.

Hva betyr dette for deg som tilskuddsmottaker?

Har du fått tilskudd til kunst- og kulturtiltak fra Kulturetaten?

Kulturetaten kommer ikke til å kreve tilbake tilskudd som ble vedtatt før 12. mars dersom arrangementer skulle bli utsatt eller avlyst som følge av koronapandemien. Dette gjelder også mottakere av driftstilskudd for 2020. Dersom arrangementet eller tiltaket utsettes, skal Kulturetaten informeres om ny dato og eventuelle andre endringer. Det er også viktig at dette oppgis i rapporteringen og regnskapet som sendes jf. vilkår for tilskudd i tilsagnsbrev.

Tilskudd vedtatt etter 12. mars gis under forutsetning av at tiltaket gjennomføres i henhold til gjeldende retningslinjer for smittevern. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre aktiviteten som planlagt og tiltaket må utsettes eller endres skal dette godkjennes av Kulturetaten. Ved en eventuell avlysning kan Kulturetaten kreve tilskuddet tilbakebetalt.

Informasjon om endringer, utsettelse eller avlysning skal sendes inn via søknaden på Min side hvor du velger “Ettersend dokumentasjon” i meldingsboksen, eller ved å sende e-post til tilskudd@kul.oslo.kommune.no med henvisning til referansenummer.

Har du fått tilskudd til idrettstiltak fra Bymiljøetaten?

Alle søkere som har fått innvilget tilskudd til idrettstiltak vil motta utbetaling som normalt selv om aktiviteter avlyses, utsettes eller nedskaleres som følge av koronavirussituasjonen.

Informasjon om eventuelle endringer skal da sendes Bymiljøetaten til postmottak@bym.oslo.kommune.no. De som avlyser eller nedskalerer tiltaket av andre grunner vil ikke motta tilskudd eller få redusert tilskudd. Vedtaket finner du i svarbrevet som du har fått.

Har du fått tilskudd til arrangementer fra bydelen din?

Vi anbefaler deg å kontakte disse direkte for å høre hvilke bestemmelser som gjelder der.

Gå til alle tilskudd, legater og stipend

Du kan også ta kontakt med Arrangementskontoret for å finne riktig instans: arrangement@kul.oslo.kommune.no

Søk om støtte til prosjekter tilpasset koronapandemien

På tilskuddsordningen “Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak” kan du nå søke om støtte til nettbaserte konserter, forestillinger, utstillinger og lignende. Du kan også søke om tilskudd til nye fysiske formidlingsformer tilpasset koronapandemien. Arrangementene må gjennomføres i tråd med myndighetenes krav til smittevern.

Du kan også søke om tilskudd til arrangementer som allerede er gjennomført fra og med innføringen av nasjonale og regionale restriksjoner 12. mars. Dette gjelder kun for prosjekter tilpasset koronapandemien. 

Hva betyr dette for deg som leietaker?

Vi anbefaler deg å kontakte forvalter direkte for å høre hvilke bestemmelser som gjelder for uteområdet eller lokalet du ønsker eller har fått innvilget leie.

Reduserte priser for leie av gategrunn