Frivilligsentraler

Frivilligsentralene er lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet.

Frivilligsentraler i Oslo

Frivillighetssentralene i Oslo er eid og drives av kommunen, organisasjoner registrert som frivillige, samvirkeforetak eid av kommuner eller frivillige organisasjoner, eller en blanding av disse.

Se alle Frivillighetsentralene i Oslo på frivilligsentral.no

Driftstilskudd til frivilligsentraler

Regjeringen vedtok i 2022 en ny forskrift for tilskudd til frivilligsentraler. Forskriften beskriver hvordan tilskuddet skal fordeles. Frivilligsentraler må søke til sine kommuner, som deretter søker til Lotteri- og stiftelsestilsynet. I Oslo Kommune søker frivilligsentralene til Kulturetaten. Du kan søke om tilskudd til drift av eksisterende sentral, eller etablering av ny sentral.

Les mer om om tilskuddsordningen og hvordan du søker