Næringsutvikling

Oslo kommunes innsats for næringsutvikling skal bidra til et nyskapende næringsliv og en konkurransedyktig økonomi som skaper bærekraftige, trygge og varige arbeidsplasser.

Oslo Business Region

Informasjon og veiledning for entrepenører, etablerere, investorer og studenter.