Veileder for klimabudsjett

Klimaetaten i Oslo kommune lager en veileder som skal hjelpe andre kommuner i gang med egne klimabudsjett.
Klimaetaten i Oslo kommune lager en veileder som skal hjelpe andre kommuner i gang med egne klimabudsjett.

Hvorfor lage en veileder?

Klimabudsjett er utviklet som et styringsverktøy i klimapolitikken i flere norske kommuner. Vi vil gjøre det lettere for flere å bruke budsjettet som styringsverktøy, slik at flere kommuner kan nå mer ambisiøse mål for å redusere klimagassutslipp. 

Et klimabudsjett viser hvor mye klimagassutslippene må ned for å nå kommunens klimamål. Budsjettet viser også hvor effektive ulike tiltak er – slik at det satses på riktige tiltak. Et klimabudsjett gir oversikt, og gjør det tydelig hvem som har ansvar for de ulike tiltakene.

Du kan lese flere artikler om Oslo kommunes klimabudsjett på klimaoslo.no.

Hvordan ble veilederen utviklet?

Å utvikle klimabudsjett er fremdeles nybrottsarbeid. Erfaringene så langt varierer i stor grad fra kommune til kommune, og fra fylkeskommune til fylkeskommune.

Prosjektet veildet en kjernegruppe av kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å lage klimabudsjett for 2021. På den måten fikk vi diskutert alle de ulike metodiske spørsmålene som dukker opp, og brukt dette som grunnlag for anbefalinger i veilederen. Den vil dermed gi konkrete og praktiske råd om hvordan kommuner og fylkeskommune går fram for å utvikle klimabudsjett.

Veilederen kan brukes av alle kommuner og fylkeskommuner som skal lage klimabudsjett. Våren 2021 vil vi gjennomføre kurs i klimabudsjett for alle interesserte kommuner og fylkeskommuner i Norge.

Hvem lager veilederen?

Klimaetaten i Oslo kommune har sammen med Hamar kommune og Trondheim kommune fått 4,3 millioner kroner fra Miljødirektoratets tilskuddsordning Klimasats til å utarbeide en veileder for klimabudsjett som styringsverktøy.

Kjernegruppa består av Arendal kommune, Sarpsborg kommune, Vågan kommune, Alta kommune, Viken fylkeskommune og Vestland fylkeskommune.

 Klimaetaten er prosjektleder for prosjektet, som varer fra oktober 2019 til november 2021.


Kontakt oss

Astrid S. Landstad

E-post:

E-post: