Godkjente firmaer for tilstandskontroll på oljetanker

Skadde nedgravde oljetanker kan lekke og skade miljøet de ligger i. For å hindre forurensing fra tanken, må du som eier eller bruker en tank gjennomføre regelmessige tilstandskontroller.

Oslo kommune, ved Bymiljøetaten, stiller kvalifikasjonskrav for firmaer som gjennomfører tilstandskontroll.

Vi understreker kvalifikasjonskravene kun gjelder for tilstandskontroll, og ikke annet arbeid i tilknytning til oljetanker.

Godkjente firmaer

Aktiv tankrens AS, telefon 23 05 27 10
Arnkværn Miljø og renovasjon AS, telefon 62 35 50 00
Hitech Energy, telefon 400 02 862
Hof miljøservice, telefon 33 05 82 23
Miljøvakta AS, telefon 932 10 567
Norsk spesialolje, telefon 69 27 82 20
Oljemegleren AS, telefon 22 60 33 66
Sandnes transport AS, telefon 66 96 55 10
X-Vac, telefon 930 64 000

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med Hans Kristian Daviknes, om du har spørsmål om tilstandskontroller.