Byøkologisk program

Oslo skal være et bærekraftig bysamfunn der alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder.

Hvordan Oslo kommune skal nå denne visjonen er nedfelt i Byøkologisk program 2011-2026 som er Oslos overordnede miljøpolitikk. Vedtatt i bystyret 23. mars 2011.

Åtte innsatsområder

Bystyret har valgt åtte innsatsområder som Oslo kommune skal fokusere spesielt på for å realisere sine visjoner om en miljøvennlig og bærekraftig byutvikling og drift. For hvert av innsatsområdene beskrives mål, samt tiltak og strategier for hvordan vi skal nå målene. 

  1. Oslo skal redusere støy, luftforurensing og klimagassutslipp
  2. Oslo skal ha et miljøeffektivt transportsystem
  3. Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling med miljøvennlige bygningsmiljøer og byrom
  4. Oslo skal ha kretsløpsbasert avfallshåndtering
  5. Oslo skal bevare og styrke sin blågrønne struktur
  6. Oslo skal ha en miljøeffektiv kommuneforvaltning
  7. Oslo skal samarbeide med innbyggerne, næringslivet og staten for et bedre oslomiljø
  8. Oslo skal bidra til og samarbeide for et bedre miljø regionalt, nasjonalt og globalt.

Strategier og handlingsplaner for miljø og klima

Miljøarbeidet er en del av alt kommunen jobber med. Hvordan vi jobber er beskrevet i en rekke dokumenter. Her har vi laget en oversikt over de viktigste strategier og handlingsplaner for de åtte innsatsområdene i Byøkologisk program.

Når vi målene?

I Byøkologisk program er det bestemt en rekke miljøindikatorer, som for eksempel klimagassutslipp, luft- og vannkvalitet, kildesorteringsgrad. Hver vår måler vi oss på disse og vurderer måloppnåelsen. Resultatene publiserer vi under miljøstatus og -statistikk.