Horisont 2020 i Oslo kommune

Oslo kommune deltar i Horisont 2020, som er verdens største rammeprogram for forskning og innovasjon.

Globalisering, urbanisering, klimaendringer og ny teknologi krever at kommunen hele tiden ser etter smartere måter å levere tjenester og jobbe på. Kommunens Horisont 2020-prosjekter skal føre til konkret nytte for innbyggerne ved å bidra til bedre og mer effektive tjenester, og til at Oslo blir en bærekraftig og attraktiv by for innbyggerne, næringslivet og kunnskaps- og innovasjonsmiljøer.

Gjennom deltakelse i Horisont 2020 sammen med andre storbyer, næringslivet, og kunnskapsinstitusjoner i Norge og utlandet, kan Oslo:

  • Utvikle testarenaer for ny teknologi og tjenesteutvikling
  • Videreutvikle og skalere opp eksisterende løsninger for å nå politiske målsetninger
  • Bruke prosjekter som arenaer for policy-utvikling nasjonalt og internasjonalt
  • Skape engasjement og kunnskap blant byens innbyggere for nye løsninger
  • Profilere Oslo og kommunens politikk på utvalgte områder
  • Søke ny kunnskap og bidra til kompetanseutvikling hos medarbeidere
  • Bidra med kunnskap og erfaringer fra Oslo på internasjonale arenaer og påvirke beslutninger som blir tatt av EU

Programmet drives av EU og finansierer forsknings- og innovasjonsprosjekter som bidrar til å nå konkrete mål satt av EU-kommisjonen.

Deltakelse i Horisont 2020-prosjekter er åpent for bedrifter, offentlig forvaltning og akademia. Norge deltar frivillig på lik linje med medlemsstater i EU gjennom EØS-avtalen, og Oslo kommune har flere pågående prosjekter som finansieres gjennom Horisont 2020.

Horisont 2020 er et prioritert, strategisk virkemiddel for Oslo kommune, og byrådet har for perioden frem til 2020 besluttet å styrke sin satsing på Horisont 2020.

Horisont 2020-prosjekter

Her finner du en oversikt over Oslo kommunes Horisont 2020-prosjekter

Kontaktperson

Tiina Ruohonen, Byrådslederens kontor, Oslo kommune

E-post: tiina.ruohonen@byr.oslo.kommune.no
Telefon: +47 909 83 161