Slik jobber vi med miljø og klima

Miljøfyrtårnordningen i Oslo kommune

På nettsidene til Miljøfyrtårn ligger informasjon om hvordan man går fram for å oppnå sertifisering etter Miljøfyrtårnprogrammet. Oslo kommune har ansvaret for tildeling av sertifisører og utdeling av nye diplom i Oslo.

Dersom du ønsker mer informasjon vedrørende miljøfyrtårnsertifisering, eller du ønsker å komme i gang med sertifisering av din virksomhet, kan du kontakte Miljøfyrtårn her. Du blir da fulgt opp av Miljøfyrtårn, og kan raskt komme i gang!

Tjenestesteder i Oslo kommune bistås av miljøkoordinator i etat eller bydel, se egen HMS/ev.-kvalitetshåndbok.

Konsulenter

På Miljøfyrtårn sine nettsider kan du søke på godkjente konsulenter i Oslo og Akershus. Velg kategorien «konsulenter» og fylke «Oslo».

Sertifisering

For å få tildelt sertifisør skal virksomhet eller konsulent i god tid før ønsket sertifiseringstidspunkt sende en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Enheter som er underliggende et hovedkontor sender henvendelse om sertifisør fortrinnsvis via hovedkontorkonsulenten i hovedkontor, ev. bydel eller etat.

Oslo kommune har både kommunale internsertifisører og private sertifisører. Bymiljøetaten fordeler oppdrag til sertifisørene. Virksomheten faktureres direkte av sertifisøren.
Det er egne retningslinjer for kommunale virksomheter.

Tjenestekonsesjonsavtale er inngått med følgende Miljøfyrtårnsertifisører/leverandører med varighet ut 2018 med opsjon på 2 nye år:

  • InErgeo
  • Vaaje rådgivning
  • Anne Merethe Baardvik
  • Balansepluss
  • Jensen Miljøkonsult
  • Golder Associates AS
  • Betula Consult
  • 4MB Consultants AS
  • Morelle Grønt lys

Rutiner Miljøfyrtårnsertifisering Oslo kommune 2019 (PDF 0,4MB)

Resertifisering

For å få tildelt sertifisør skal virksomhet eller konsulent i god tid før miljøfyrtårnsertifikatet går ut sende en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Virksomheten har selv ansvar for å sørge for resertifisering innen tre år fra forrige sertifisering.
For hovedkontor gjelder egne retningslinjer.

Før resertifisering skal virksomheten gjennomgå aktuell veileder før resertifisering. Alt arbeid skal være ferdig, og Miljøfyrtårnportalen skal være oppdatert senest to uker før sertifiseringsmøtet. Les mer om resertifisering hos Miljøfyrtårn her.

 

Utdeling av miljødiplom

Bymiljøetaten har koordineringsansvaret for Miljøfyrtårnsertifisering i kommunen, og står for den praktiske oppfølgingen av ordningen, med koordinering og utdeling av nye miljødiplom i fire ganger i året. Nysertifiserte får varsel ved godkjent sertifikat om neste aktuelle utdelingsarrangement med lenke til påmelding.
Bymiljøetaten koordinerer levering av Miljøfyrtårndiplom til utdelingene.

All annen bestilling av diplom og annet profileringsmateriell gjøres hos Stiftelsen Miljøfyrtårn her

 

Kurs i miljørapport

Alle sertifiserte virksomheter skal levere rapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 1. april hvert år. Oslo kommune arrangerer i denne forbindelse halvdags kurs for egne tjenestesteder i februar-mars. Alle sertifiserte virksomheter i Oslo får invitasjon til webinar fra Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Kontaktperson i Bymiljøetaten

Kristin Sandaker 
kristin.sandaker@bym.oslo.kommune.no 
telefonnummer 476 05 753/21 80 21 80

Samarbeid med næringslivet

Deltakelse i Næring for klima kan bli deres neste utfordring!

Les mer om næring for klima