Miljøfyrtårn-knutepunktet i Oslo

På nettsidene til Miljøfyrtårn ligger informasjon om hvordan man går fram for å oppnå sertifisering etter Miljøfyrtårnprogrammet. Oslo kommune har ansvaret for tildeling av sertifisører til både private og offentlige virksomheter, og for utdeling av nye diplom til alle nysertifiserte virksomheter i Oslo.

Dersom du ønsker mer informasjon vedrørende Miljøfyrtårn-sertifisering, eller du ønsker å komme i gang med sertifisering av din virksomhet, kan du kontakte Miljøfyrtårn her. Du blir da fulgt opp av Miljøfyrtårn, og kan raskt komme i gang. Her er Stiftelsen Miljøfyrtårns informasjon under koronasituasjonen.

Tjenestesteder i Oslo kommune bistås av miljøkoordinator i etat eller bydel.

Konsulenter

På nettsider til Miljøfyrtårn kan du søke på godkjente konsulenter i Oslo. Velg kategorien «konsulenter» og fylke «Oslo».

Sertifisering

For å få tildelt sertifisør, skal virksomhet eller konsulent i god tid før ønsket sertifiseringstidspunkt sende en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Enheter som er underliggende et hovedkontor skal sende henvendelse om sertifisør via hovedkontorkonsulenten i sin virksomhet, eventuelt bydel eller etat.

Bymiljøetaten fordeler oppdrag til sertifisørene. Virksomheten faktureres direkte av sertifisøren.

Det er egne retningslinjer for kommunale virksomheter.

Tjenestekonsesjonsavtale er inngått med følgende Miljøfyrtårnsertifisører/leverandører, med varighet ut 2022 med opsjon på 1+1 år:

  • Jensen Miljøkonsult AS  
  • Betula Consult
  • Rambøll Norge AS
  • 4MB Consultants AS
  • AAA Miljø AS
  • InErgeo AS
  • BalansePluss
  • Multiconsult Norge AS
  • WSP Norge AS
  • Morelle grønt lys

Rutiner for Miljøfyrtårnsertifisering Oslo kommune (PDF 0,1MB)

Resertifisering

For å få tildelt sertifisør skal virksomhet eller konsulent i god tid før Miljøfyrtårnsertifikatet går ut sende en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Virksomheten har selv ansvar for å initiere og forberede for resertifisering innen tre år fra forrige sertifisering.
For hovedkontor gjelder 
egne retningslinjer.

Virksomheten skal gjennomgå Stiftelsen Miljøfyrtårns veileder før resertifisering. 
Alt arbeid skal være ferdig, og Miljøfyrtårnportalen skal være oppdatert senest to uker før sertifiseringsmøtet. 
Les mer om resertifisering hos Miljøfyrtårn her.

Utdeling av miljødiplom

Bymiljøetaten står for den praktiske oppfølgingen av ordningen, med koordinering og utdeling av nye miljødiplom i fire ganger i året. Nysertifiserte får varsel ved godkjent sertifikat om neste aktuelle utdelingsarrangement med lenke til påmelding.
Bymiljøetaten koordinerer levering av Miljøfyrtårndiplom til utdelingene.

Antall utdelinger vil være påvirket av pandemisituasjonen. Siden mars 2020 har diplomene blitt sendt til de nysertifiserte virksomhetenes postadresser.

All annen bestilling av diplom og annet profileringsmateriell gjøres hos Stiftelsen Miljøfyrtårn her.

Kurs i miljørapport

Alle sertifiserte virksomheter skal levere rapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 1. april hvert år. Stiftelsen Miljøfyrtårn arrangerer kurs og webinarer i denne forbindelse.

Kontaktperson i Bymiljøetaten

Kristin Sandaker 
e-post: kristin.sandaker@bym.oslo.kommune.no 
mobil: 476 05 753
telefon: 23 48 20 30

Samarbeid med næringslivet

Deltakelse i Næring for klima kan bli deres neste utfordring!

Les mer om næring for klima