Oslo kommune kutter matsvinn

Målet er å kutte matsvinnet med 20 prosent innen utgangen av 2020. Derfor deltar kommunen i KuttMatsvinn2020.

Dette er KuttMatsvinn2020

 • KuttMatsvinn2020 er et initiativ fra serveringsbransjen
 • Prosjektet ble startet i 2017 og Oslo kommune skrev under avtalen samme år
 • Målet er å kutte matsvinnet med 20 prosent før 2020
 • Oslo kommune deltar i KuttMatsvinn2020

Grønnsaksrester og skrellOslo kommune jobber med å redusere matsvinn i egne virksomheter . Fotograf: Birgitta Eva Hollander

Derfor kutter vi matsvinn

Den største delen av Oslo kommunes servering skjer på sykehjem, barnehager og i aktivitetsskoler, og det er her vi satser på å kutte mest.

Storstilt dugnad må til

«Ved å delta i Kuttmatsvinn2020 baner Oslo Kommune vei for å få med flere kommuner i det viktige arbeidet med å måle og redusere matsvinn i offentlige virksomheter», sier Anne Marie Schrøder i Matvett. 

«Hvis vi skal halvere matsvinnet i Norge innen 2030 krever det en storstilt dugnad der alle aktører som serverer mat gjør sitt for å utnytte ressursene bedre», sier Schrøder. 

Også blir private aktører som driver kantiner for kommunens ansatte oppfordret til å bidra, og flere er allerede i gang med egne tiltak.

2000 serveringssteder med

Over 2000 serveringssteder er nå med på KuttMatsvinn2020, og disse inkluderer hotell, kantiner, restauranter, offentlig sektor, kiosker, bensinstasjoner og servicehandel. 

Arbeidet har gitt gode resultater, og mange av deltagerne har allerede oppnådd målsetningen om minimum 20 % reduksjon.

Dette viser at å sette matsvinn på agendaen i bedriften, engasjere de ansatte og innføre faste målinger, bidrar til at bedriften kan drive mer lønnsomt, spare miljøet og bidra til å ta et samfunnsansvar.

Lager måleverktøy

KuttMatsvinn2020 går også ut på å utvikle felles verktøy for måling og rapportering av matsvinnet i norsk serveringsbransje.

Gjennom å måle matsvinnet hos hver enkelt aktør kartlegger vi årsakene til at matsvinnet oppstår. Slik kan vi finne de beste svinnreduserende tiltakene.

Tallerken med matEn tredjedel av all mat som produseres i verden blir kastet. Fotograf: KuttMatsvinn/Matvett

Dette er matsvinn

Matsvinn er alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet.

Dette vil si at for eksempel bananskall ikke er matsvinn, mens brødskalker er det.

Noen fakta om matsvinn

 • På verdensbasis kastes en tredjedel av all mat som produseres.
 • Innbyggerne i Norge kaster i gjennomsnitt 42 kg i året.
 • Matsvinn står for åtte prosent av det globale klimagassutslippet.
 • FN har gjennom et av bærekraftmålene definert at vi skal halvere verdens matsvinn innen 2030 (mål 12.3) i detaljhandel og hos forbruker.
 • I Norge går vi enda lenger, og tar med hele verdikjeden.  

Disse grepene tar Oslo kommune

Oslo kommune kutter matsvinnet med ulike konkrete grep.

 • Satsingen innebærer arbeid ut mot barnehager, skoler og aktivitetsskoler, sykehjem og kantiner
 • Bymiljøetaten koordinerer arbeidet og samarbeider med Matvett, Matvalget og Framtiden i våre hender.
 • Vi måler og veier matavfallet, og virksomhetene får besøk av eksperter på matsvinn.
 • Både innkjøp, bestillingsrutiner, matservering, møtemat, kjøkkenpraksis og bruk av restemat vurderes.
 • Vi jobber med å gjøre innkjøp av økologisk mat enklere.

Fem gode tips til deg

 1. Lag en «spise meg først» boks eller skuff i kjøleskapet til restemat og annet som snart går ut på dato.
 2. Se, lukt og smak om varen fortsatt er god før du kaster den. Mye holder lenger enn «best før» datoen.
 3. Hold kjøleskapet ryddig. Vi glemmer ofte mat i kjøleskapet som da blir for gammel.
 4. Frys ned brød i skiver og ta opp etter hvert som du trenger det.
 5. Lag matplan for uken og legg inn dager med restemiddag.

 

Slik bruker du overskuddsmat - Håndbok for overskuddsbord (PDF 1.7MB)

Les mer om KuttMatsvinn2020

Les mer om hva kommunen gjør

Kontakt oss

Vil du vite mer om Oslo kommunes satsing på matsvinn?

Kontakt Bymiljøetaten på e-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Merk henvendelsen med «matsvinn».