Til innhold
Miljø og klima

Klima- og energistrategi

"Klima- og energistrategi for Oslo" viser hvordan vi vil trappe opp tempoet i klimapolitikken og gjøre Oslo til en fossilfri by.

Det grønne skiftet

Oslo skal bli Europas miljøhovedstad. Klimapolitikken vil ikke bare gi reduserte klimagassutslipp, men vil også bety mer liv i byen, renere luft, flere sykkelveier og enda bedre kollektivtransport.

Å gjøre Oslo fossilfritt er et fellesprosjekt som bare kan lykkes i tett samarbeid mellom innbyggerne, næringsliv, organisasjonsliv, staten og kommunen. Samtidig er det få steder som har så gode forutsetninger for å skape en fossilfri framtid som Oslo.

Dette er vedtatt

  • Klima- og energistrategi for Oslo. Vedtatt i bystyret 22.6.2016 på bakgrunn av byrådssak 156 av 26.06.2015
  • Tilleggssak til klima- og energistrategien. Vedtatt i bystyret 22.06.2016 på bakgrunn av byrådssak 33 av 18.02.2016.
  • Opprettelse av Klimaetaten med virkning fra 1.7.2016. Vedtak i byrådet i sak 1074/16 den 30.06.2016

​Gjennomføring

Klima- og energistrategien er utviklet i dialog og samspill med 40 virksomheter fra næringsliv, stat og kommune. Strategien er utarbeidet og følges opp av Klimaetaten på oppdrag fra Byrådsavdeling for Miljø- og samferdsel.

Lenker

Faggrunnlag til Oslos klimastrategi mot 2030

Høringsinnspill til faggrunnlaget