Kollektivtransport i Oslo

Kollektivtransport i Oslo

  • Fra 2007 til 2017 har antall kollektivreiser økt med 63 prosent, fra 228 millioner til 371 millioner reiser
  • Oslo hadde en kollektivvekst i 2017 på 6,1 prosent
  • I 2017 gikk 56 prosent av kollektivtransporten på fornybar energi
  • I 2020 skal kollektivtransporten i hovedstadsregionen kun benytte fornybar energi
  • Innen 2028 skal kollektivtransporten i hovedstadsregionen være utslippsfri

De siste årene har det i Oslo vært flere som har reist kollektivt, enn med bil. I 2020 skal all kollektivtransport i Oslo benytte fornybar energi, og kollektivtransporten elektrifiseres frem til 2028.

Kraftig vekst

Kollektivtrafikken i Oslo utgjør et nett av reisemuligheter med tog, trikk, T-bane, buss og båt nærmest hele døgnet. T-banen og toget flytter de store trafikkstrømmene, primært under bakken. På overflaten går buss og trikk, mens båtene frakter dem sjøveien.

De siste ti årene har antall kollektivreiser økt med 63 prosent, fra 228 millioner til 371 millioner reiser. Denne veksten skyldes langsiktig, helhetlig satsing, med forutsigbar finansiering som har gitt et tilbud med hyppigere avganger og høyere kvalitet.

Har overtatt for bilen

Kollektivtransport er både et svar på hvordan sikre effektiv fremkommelighet, men også på hvordan utslippene fra persontransporten kan reduseres.

Bilen står for størstedelen av utslippene som kommer fra persontransporten, mens klimagassutslipp fra kollektivtransporten utgjør om lag fire prosent. De siste årene har det i Oslo vært flere som har reist kollektivt, enn med bil.

Fossilfri 2020

I 2020 skal kollektivtransporten i Oslo kun benytte fornybar energi. Da skal også alle bybusser ha Euro VI-standard på motorene, som gir betydelig mindre støy og lokal forurensing.

Bussflåten står for i overkant av 90 prosent av Ruters klimagassutslipp, mens båttrafikken slipper ut de resterende 10 prosentene.

I 2017 gikk 56 prosent av kollektivtransporten på fornybar energi. 44 prosent av bussproduksjonen og syv prosent av båtenes energibruk var da fornybar.

Utslippsfri 2028

All kollektivtransport i hovedstadsregionen skal være utslippsfri innen 2028. Det vil være gunstig for klima, lokalmiljø, byutvikling og innbyggernes helse. På sikt vil også utslippsfrie løsninger være de mest kostnadseffektive. Trikk og T-bane går allerede på fornybar strøm, og elektrifiseringen av buss og båt i Oslo er i gang.

De siste syv årene har Ruter testet fem hydrogenbusser, med vanndamp som eneste utslipp. I 2017 startet en toårig pilot med seks busser på batterielektrisitet. I 2019 kommer det 70 elbusser, som skal gå på sentrale busslinjer i Oslo. Det gjør Oslo til Nordens ledende elbusshovedstad. Totalt vil hovedstadsregionen ha 115 elbusser i 2019.

I 2019 år elektrifiseres Nesoddbåtene. Dette er Norges største bilfrie passasjersamband, som har 2,7 av totalt 4,5 millioner båtreiser. Når disse tre båtene er elektriske, vil 70 prosent av båtreisene være utslippsfrie.

I 2021 vil også øybåtene som kjører fra Aker brygge og ut til øyene i Indre Oslofjord, bli elektriske.

Spesialtransporten, som er minibusser og taxier, skal være utslippsfri i 2022, mens ambisjonen er at alle båtene skal være utslippsfrie i 2024.

Alle de 1200 bussene som kjører på Ruters linjer skal være utslippsfrie innen 2028.

Kilde: Ruter

Kontaktperson

Ruter AS

Kommunikasjonssjef

Gro Feldberg Janborg

Mobilnummer
46 40 93 49

E-post