Karbonfangst og lagring på Klemetsrud

Anlegget på Klemetsrud kan...

  • redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2020
  • redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030

Karbonfangst og lagring på Klemetsrud er en av hovedsatsningene i Oslos klima- og energistrategi. Målet er at det blir et fullskala anlegg for karbonfangst innen 2020.

Suksess med testanlegg

Klemetsrudanlegget er en stor utslippskilde med årlige utslipp på over 400 000 tonn CO2. Ved å fange dette utslippet gjennom karbonfangst og lagring vil man kunne kutte Oslos fossile CO2-utslipp med rundt 12 prosent årlig. 

I 2016 satte Aker Solutions opp et testanlegg for karbonfangst på Klemetsrud forbrenningsanlegg. Testanlegget sto i fem måneder og fanget opp 90 prosent av karbonet fra avfallsforbrenningen. Forsøket var med andre ord en suksess!

Karbonfangst fra ikke-gjenvinnbart avfall

Det er avfall som ikke kan gjenvinnes, og avfall som ikke har blitt godt nok gjenvunnet, som brukes til karbonfangst på Klemetsrud. Forbrenningsanlegget har potensial til å fange rundt 400 000 tonn i året, både fossilt og biologisk karbondioksid.

Planen er å transportere CO2 med skip til Vestlandet for å injisere den flere tusen meter under havets overflate, på Smeaheia på norsk sokkel. Med godkjent teknologi kan karbonfangstløsningen spres til Norges rundt 17 avfallsforbrenningsanlegg, og omtrent 450 andre i Europa. 

Målet er å få opp et fullskala karbonfangstanlegg på Klemetsrud innen 2020, slik at Oslo kommune kan nå sine mål om å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2020, og 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.

Dersom anlegget realiseres som planlagt, vil bli det første i sitt slag i verden. Det vil avgjøres i 2019 om anlegget får nødvendig finansiering fra staten til å gjennomføre prosjektet.

Kontaktperson

Energigjenvinningsetaten

Teknisk direktør og ansvarlig for CCS-prosjektet i kommunen

Johnny Stuen

Mobilnummer
97 14 25 14

E-post