Elektriske Oslo

Elektriske Oslo

  • Elektrisk mobilitet har vært viktig i Oslo siden trikken ble elektrisk i 1894, og senere med T-banen som kom i 1966
  • I 2018 er halvparten av alle solgte biler i Oslo elektriske
  • I 2019 får Ruter 70 elbusser og de tre Nesoddenfergene blir elektiske

Oslo er ikke bare verdens el-bilhovedstad, men er også i ferd med å bli en av verdens viktigste byer for å prøve ut elektriske løsninger i en rekke ulike sektorer, blant annet i kollektivtransporten, i havna og til havs, og i byggenæringen.

Grønn mobilitet er et prioritert område i Oslo fordi klimautslippene i stor grad er knyttet til mobilitetssektoren. Samtidig er dette er et område hvor Oslo har løsninger som ligger langt fremme og kan eksporteres.

Elbil

Oslo har allerede etablert seg som verdens el-bilhovedstad. Over halvparten av alle biler som selges er elektriske. Ingen hovedstad har en større elbilflåte enn Oslo.

Det har vært mulig fordi folk har vært villige til å prøve nye løsninger. Avgiftsfritak har gjort elbilene relativt billige i innkjøp, kommunen har bygd ladestasjoner slik at elbilene har blitt billige å bruke, og samarbeidet med Akershus og staten om bomringen har gjort elbilene attraktive i bruk.

Staten har sørget for at elbilene er billige å kjøpe. Oslo har sørget for at elbilene har vært billige og praktiske å bruke.  

Annenhver bil solgt i Oslo er en elbil, og et klart flertall mener trafikken bør reguleres etter hvor mye den forurenser. 56 prosent mener at trafikken inn til byen bør reguleres etter hvor mye den forurenser, mens 22 prosent er mot et slikt tiltak ifølge Klimaundersøkelsen 2018.

Elektrisk kollektivtransport

Som en av de første byene i verden skal Oslo ha et utslippsfritt kollektivsystem i 2028, men Oslo startet det elektriske eventyret allerede i 1894 da trikken ble elektrisk. T-banen kom i 1966.

Fra 2007 til 2017 har antall kollektivreiser økt med 63 prosent, fra 228 millioner til 371 millioner reiser. I 2017 gikk 56 prosent av kollektivtransporten på fornybar energi. I 2020 skal kollektivtransporten i hovedstadsregionen kun benytte fornybar energi, det meste av den er elektrisk.

Elektrisk i havn og til havs

En stor del av kollektivtransporten går allerede på strøm og andelen skal økes. I løpet av 2019 skal det leveres 70 nye elbusser til Ruter og Oslofjorden blir grønnere når båtene på Norges største bilfrie passasjersamband vil gå på batteri fra høsten 2019. Da blir de de tre båtene mellom Nesodden – Aker brygge elektriske.

Klimaetaten har bidratt til å utarbeide en handlingsplan for fossilfri Oslo Havn, hvor ett tiltak er å sikre videreføring av eksisterende anlegg og nytt landstrømanlegg til utenriksfergene.

Oslo Havn oppgraderes med landstrøm på Vippetangen, i tillegg til anlegget på Hjortnes, og Oslobaserte ColorLine kommer mot slutten av 2019 med et hybridskip der siste del av ruten inn og ut til havn kan gå på strøm (Sandefjord/Strømstad-ruten).

Norge er pionér på helelektriske ferger, og innen 2022 vil det være 70-80 helelektriske ferger i drift.

Elektriske byggeplasser

Siden 2017 har det vært et krav at kommunens egne byggeprosjekter skal være fossilfrie. Målet er at all bygging i Oslo skal skje utslippsfritt i 2025.

Det forutsetter blant annet at både store og små anleggsmaskiner blir elektriske, drevet enten av batterier eller hydrogen.

Kontaktperson

Bymiljøetaten

Prosjektleder elbilsatsning

Sture Portvik

E-post