Slik jobber vi med miljø og klima

Beskyttelse av Oslomarka

Oslomarka

  • Består av 1700 km2
  • 310 km2 ligger innenfor Oslo kommune, 167 km2 eies av kommunen
  • Er beskyttet av Markaloven (2009)
  • Er et populært område for friluftsliv og rekreasjon

Oslomarka består av 1400 kilometer med skogsveier, 2100 kilometer med skogsstier og 2800 kilometer med preparerte skiløyper om vinteren, og er et viktig sted for rekreasjon for Oslos innbyggere.

Ivaretatt av loven

Oslo er omgitt av skog på alle kanter, det vi kaller Marka. Oslomarka ligger i 19 kommuner, fordelt på fem fylker: Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og Østfold. Marka består av totalt 1,700 km2, hovedsakelig skog. 310 av disse kvadratkilometerne ligger innenfor Oslo kommune, og utgjør to tredjedeler av hele Oslos areal.

Marka har siden 2009 vært beskyttet av Markaloven. Loven har som formål å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, men skal også sikre markas grenser og bærekraftig bruk av området. Loven har gitt enkelte områder strengere beskyttelse som naturreservat.

Bystyret jobber for å gjøre deler av Østmarka til nasjonalpark, i samarbeid med staten og nabokommunene.

Samarbeid med frivillige organisasjoner

For naturvern og friluftsorganisasjoner var innføringen av Markaloven en milepæl og en seier etter 60 års arbeid for å beskytte Marka. I dag bidrar frivillige organisasjoner, slik som Den Norske Turistforening (DNT) og Skiforeningen, til bevaring av Marka blant annet gjennom å merke stier, preparere skiløyper og med mat og husly på Markastuene.

DNT har i dag 27 ubetjente hytter i Oslomarka. Fem av disse hyttene er det kommunen som eier, mens DNT Oslo og Omegn leier og driver hytta. Den nyeste av disse, Fuglemyrhytta, ble åpnet i september 2018.

Bærekraftig drift

Skogen i Oslomarka forvaltes bærekraftig og er sertifisert i henhold til det internasjonale miljøstyringssystemet ISO 140001 og Norsk PEFC Skogstandard.

Skogen kommunen eier utgjør om lag 10 prosent av Marka. I driften av kommunens skog er bevaring av biologisk mangfold og tilrettelegging for friluftsliv viktigere enn økonomiske interesser.

Kontaktpersoner

Bymiljøetaten

Avdelingsdirektør

Jon Karl Christiansen

Mobilnummer
934 51 321

E-post

Bymiljøetaten

Seksjonssjef

Trond Enkerud

Mobilnummer
976 29 148

E-post