Til innhold
Koronavirus

Oslo trenger smittevernutstyr

På grunn av koronautbruddet er det vanskelig å skaffe nok smittevernutstyr, både nasjonalt og internasjonalt. Vi ber derfor leverandører eller bedrifter ta kontakt.

 

Oslo kommune har et stort behov for smittevernutstyr for å ivareta våre innbyggere og ansatte.

Krav

Utstyret må være godkjent smittevernsutstyr med produktblad eller annen dokumentasjon på hva slags kvalitet det har.

Det er viktig at det er uåpnede pakninger.

Dette trenger vi

  • kirurgiske munnbind
  • smittefrakker som tåler vannsprut (knytes på ryggen)
  • åndedrettsvern
  • beskyttelsesbriller/visir
  • engangshansker

Kontakt oss

Kommunen koordinerer innkjøp for alle sine sektorer. I første omgang er det etablert en felles e-postadresse for alle leverandørhenvendelser.

Alle mulige leverandører av smittevernutstyr bes derfor ta kontakt på e-post suppliercovid19@uke.oslo.kommune.no.