Til innhold
Koronavirus

Oslo søker helsepersonell

Oslo kommune søker etter helsefaglig arbeidskraft til en ekstraordinær situasjon.

Vi søker deg med utdanning innen helsefag (minimum fagbrev). Studenter og elever i helsefag er også velkomne. Arbeidet er lønnet etter gjeldende regelverk.

Fyll ut registreringsskjema og registrer deg her
 

Alle må gjennomgå et smitteopplæringsprogram før de begynner. Les mer om smitteopplæringen her.

Til deg som allerede har meldt deg som helsepersonell

Du kan melde deg, selv om du ikke kan bidra akkurat nå

Vi vil sannsynligvis ha behov for ekstra helsepersonell en stund framover. Vi vil derfor gjerne at du melder deg, hvis du bare har mulighet til å bidra på et senere tidspunkt. Fortell hvilket tidsrom som er aktuelt for deg når vi tar kontakt med deg.

Du kan melde deg, selv om du bare kan bidra litt

Vi trenger arbeidskraften din, selv om du av en eller annen grunn ikke kan være i en 100 prosent stilling. Fyll inn i skjemaet hvor mye du kan jobbe.

Du kan hjelpe, selv om du ikke er autorisert eller mangler erfaring

Det vil være mange behov som skal dekkes i tiden fremover og vi kommer til å prioritere de som enkelt kan plasseres ut i helsetjenestene. De med HPR-nummer vil bli prioritert i første fase. Et HPR-nummer er et ID-nummer i Helsepersonellregisteret (HPR), som er et register hvor alle offentlige godkjenninger gitt til helsepersonell i Norge er registrert.

Hvis du har erfaring fra helsesektoren, men mangler autorisasjon vil vi gjerne at du melder deg, men det kan ta litt tid før vi kommer til deg. I mellomtiden kan du vurdere kontakt med de frivillige organisasjonene i nærområdet ditt, for å se om du kan bidra der.

Også du som ikke har formell kompetanse eller erfaring fra helsesektoren, kan hjelpe, og det er mange frivillige organisasjoner som vil ha nytte av ditt bidrag.