Koronavirus

Oslo søker helsepersonell

Oslo kommune søker etter helsefaglig arbeidskraft under koronakrisen. Arbeidet er lønnet etter gjeldende regelverk.

Behovet for helsepersonell nå

Smitteutviklingen har hatt en nedgang  og behovet for helsepersonell er ikke like stort nå som det var i starten av mars. Vi ønsker likevel at kvalifiserte søkere skal registrere seg, slik at vi har helsepersonell tilgjengelig dersom situasjonen forverres.

Helsepersonell vi prioriterer

Vi prioriterer følgende helsepersonell som enkelt kan plasseres ut i helsetjenestene, det vil si deg som:

  • har autorisasjon som helsepersonell i Norge og har et ID-nummer i Helsepersonellregisteret
  • har tidligere autorisasjon, for eksempel pensjonister
  • har utdanning innen helse, men som ikke er ferdig, for eksempel studenter og de med fagbrev
  • har annen erfaring fra helsesektoren
  • har gode norskferdigheter, muntlig og skriftlig

Du kan ikke melde deg som helsepersonell hos oss hvis du jobber aktivt i en annen helsetjeneste under koronakrisen, eller tidligere har blitt avskjediget eller oppsagt fra en stilling i Oslo kommune, på grunn av et eget forhold..

Det er mange tjenester innen helse og omsorg der det kan oppstå behov for helsepersonell. Se flere av Oslo kommunes helse- og omsorgstjenester.

Registrer deg her

Fyll ut registreringsskjema så komplett som mulig. Fyller du inn i alle feltene er det større sjanse for at vi kan benytte deg som helsepersonell under koronakrisen.

Fyll ut registreringsskjema og registrer deg

Forberedelser før du går ut i tjeneste

  • Alle må gjennomgå et smitteopplæringsprogram før de begynner. Les mer om smitteopplæringen.
  • For å jobbe som helsepersonell i Oslo kommune må du fremvise politiattest. Når du melder deg til tjeneste i registreringsskjemaet, får du mer informasjon om hvordan du kan skaffe politiattesten.

Du kan melde deg, selv om du ikke kan bidra akkurat nå

Vi vil sannsynligvis ha behov for ekstra helsepersonell en stund framover. Vi vil derfor gjerne at du melder deg, hvis du har mulighet til å bidra på et senere tidspunkt. Fortell hvilket tidsrom som er aktuelt for deg når du registrerer deg i skjemaet.

Har du allerede meldt deg som helsepersonell?

Informasjon til deg som allerede har meldt deg som helsepersonell.