Koronavirus

Oslo søker helsepersonell

Oslo kommune søker etter helsefaglig arbeidskraft under koronakrisen. Arbeidet er lønnet etter gjeldende regelverk.

Behovet for helsepersonell

Etter en periode med lite smitte i Oslo, opplever vi nå økt spredning av koronaviruset. Vi øker derfor kapasiteten på koronatelefonen, på teststasjonene og i smitteoppsporingen. 
Vi søker hovedsakelig etter kvalifiserte søkere til følgende arbeid: 

  • Utføre tester ved bydelenes teststasjoner
  • Håndtere henvendelser til Oslo kommunes koronatelefon
  • Administrative oppgaver i smitteoppsporing

Helsepersonell vi prioriterer

Vi prioriterer følgende helsepersonell som enkelt kan plasseres ut i helsetjenestene, det vil si deg som:

  • har autorisasjon som helsepersonell i Norge og har et ID-nummer i Helsepersonellregisteret
  • har tidligere autorisasjon, for eksempel pensjonister
  • har utdanning innen helse, men som ikke er ferdig, for eksempel studenter og de med fagbrev
  • har annen erfaring fra helsesektoren
  • har gode norskferdigheter, muntlig og skriftlig

Du kan ikke melde deg som helsepersonell hos oss hvis du jobber aktivt i en annen helsetjeneste under koronakrisen, eller tidligere har blitt avskjediget eller oppsagt fra en stilling i Oslo kommune, på grunn av et eget forhold.

Registrer deg her

Fyll ut registreringsskjema så komplett som mulig. Fyller du inn i alle feltene er det større sjanse for at vi kan benytte deg som helsepersonell under koronakrisen.

Registrer deg som helsepersonell

Forberedelser før du går ut i tjeneste

  • Alle må gjennomgå et smitteopplæringsprogram før de begynner. Les mer om smitteopplæringen.
  • For å jobbe som helsepersonell i Oslo kommune må du fremvise politiattest. Når du melder deg til tjeneste i registreringsskjemaet, får du mer informasjon om hvordan du kan skaffe politiattesten.

Har du allerede meldt deg som helsepersonell?

Informasjon til deg som allerede har meldt deg som helsepersonell.