Vaksinetall for Oslo

Se status for vaksineringen i Oslo. Du kan også laste ned tidligere rapporter med flere tall.

Vaksinetall

Tallene under oppdateres en gang i måneden.

Vaksinestatus per 10. august 2022:

90 % av befolkning over 12 år i Oslo regnes som beskyttet.

Fordelingen av vaksinerte (Beskyttelsesgrad per aldersgruppe)
Alder og beskyttelsesgrad43210Sum
85+57 %31 %5 %1 %6 %100 %
75-8463 %28 %4 %1 %4 %100 %
65-7435 %52 %7 %1 %5 %100 %
55-642 %77 %13 %2 %7 %100 %
45-541 %68 %21 %2 %9 %100 %
40-441 %56 %29 %3 %11 %100 %
25-390 %51 %35 %4 %10 %100 %
18-240 %42 %41 %8 %9 %100 %
16-170 %0 %38 %37 %25 %100 %
12- 15.0 %0 %6 %43 %51 %100 %

*Beskyttelsesgrad viser i hvor stor grad innbyggerne er beskyttet av både vaksiner og gjennomgått koronainfeksjon.

  • Grad 0 = innbygger har verken fått vaksine eller vært smittet
  • Grad 1 = innbygger har enten fått 1.vaksinedose eller vært smittet
  • Grad 2 = innbygger har enten fått 2 vaksinedoser , eller fått 1 dose og vært smittet
  • Grad 3 = innbygger har enten fått 3 vaksinedoser, eller fått 2 doser og vært smittet

Tidligere rapporter

Slik som smittesituasjonen er nå, er det ikke lenger tilstrekkelig datagrunnlag for rapporteringen.

Se alle tidligere rapporter om korona.