Koronavirus

Testing og prøvesvar

Har du symptomer på luftveisinfeksjon, skal du holde deg hjemme. Ikke ring legevakten med mindre du er akutt syk. Mistenker du at du er smittet med korona (covid-19), kan du ringe fastlegen eller koronatelefonen for å avklare om du skal testes.

Hvem skal testes for korona (covid-19)?

 • Alle med minst ett symptom på covid-19 bør testes. De vanligste symptomene er feber, hoste, tungpustethet og tap av smak- eller luktesans.
 • Nærkontakter til person med bekreftet covid-19-sykdom, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette gjelder også nærkontakter som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nærkontakt.

Testkapasiteten i Oslo er god.

Vi tester foreløpig kun for virus ved halsprøver. Vi kan ikke teste for å se om du har hatt korona.

Det er Folkehelseinstituttet som fastsetter kriterier for testing. Testkriteriene ble sist endret 11.06.2020.

Skal du testes?

Ring fastlegen din, eller koronatelefonen for Oslos innbyggere når fastlegen ikke er til stede.

Koronatelefonen er kun for de som bor i Oslo og som skal testes.

 • Telefonnummer: 2180 2182
 • Åpningstider:
  • mandag-fredag klokken 08:30 - 15:00
  • lørdager klokken 09:00 - 16:00
  • søndager og helligdager stengt

Jobber du i helsetjenesten med pasientnært arbeid kan du avklare behov for testing med egen arbeidsgiver. Ansatte ved sykehus i Oslo blir testet av egen arbeidsgiver og skal ikke ringe koronatelefonen.

Hvis du skal undersøkes av lege, blir du henvist til en feberpoliklinikk. For testing blir du henvist til enten feberpoliklinikk eller teststasjonen på Aker.

Du trenger henvisning enten fra fastlegen din, koronatelefonen eller legevakten.  Du får informasjon om hvor og når du skal møte opp. Det er ikke mulig å ta direkte kontakt med verken feberpoliklinikken eller teststasjon på Aker.

Meld fra til Folkehelseinstituttet

Hvis du i løpet av de siste syv dagene har hatt symptomer på koronavirus, kan du melde fra til Folkehelseinstituttet. På den måten kan de kartlegge hvor mange som kan være syke.

Merk at du her ikke får kontakt med verken lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært i nærheten av gjennom denne løsningen.

Meld fra til Folkehelseinstituttet ved mistanke om koronavirus.

Karantene og isolasjon

Anbefalinger for når du skal være hjemme, i karantene eller isolasjon kan du lese på helsenorge.no. 

Kontakt fastlegen på telefon hvis du trenger råd eller sykemelding.

Trenger du akutt helsehjelp?

Ved akutt sykdom, kontakt fastlegen din. Ikke møt opp uten avtale, så kan legen vurdere smittefaren først.

Hvis du er akutt syk og ikke får tak i fastlegen din, ring legevakten på telefon 116 117.Du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp.

Hvis liv og helse er i fare, ring 113.

Finn resultatet på helsenorge.no

Du finner prøveresultatet ditt på helsenorge.no, 1-2 dager etter at du tok testen. Du blir ikke varslet når resultater er klart, men må sjekke selv. Dersom du har symptomer må du holde deg hjemme til du får prøvesvaret.

Logg inn på helsenorge.no

 • Har du barn under 16 år som har tatt testen, finner du prøvesvaret deres på helsenorge.no
 • Kontakt fastlegen for å få prøvesvar, hvis du ikke kan logge inn på helsenorge.no. 

Du blir ringt opp av bydelens smittevernteam, hvis du tester positivit for koronavirus.