27. april: Byrådet med plan for gradvis gjenåpning av Oslo

Byrådet i Oslo legger i dag frem en gjenåpningsplan for Oslo med fem trinn. Trinn 1 i planen innføres i dag, og i neste uke vil byrådet gjøre en vurdering av når Oslo kan gå til trinn 2.

– Oslo fortjener en trygg og varig gjenåpning. Vi kan ikke åpne fra en dag til en annen, men åpner i stedet gradvis og kontrollert. Hvis smitteutviklingen fortsetter å være positiv, hvis vi alle fortsetter å følge de reglene som gjelder, da kan vi se fram mot en gradvis overgang til en by og et liv slik vi husker det, som vi har lengtet etter i lang, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Tirsdag 27. april innføres trinn 1 i gjenåpningsplanen

Det vil si:

•    Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem endres til forbud mot flere enn ti personer tilstede. Husk at det må være 2 meters avstand mellom gjester som ikke bor sammen. 
•    Det åpnes for utendørs arrangementer for inntil 10 personer.
•    Det åpnes for 20 deltakere på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år. 

– Selv om vi i dag åpner for å ha noen flere gjester, ber jeg alle om å fortsatt være tilbakeholdne og forsiktige. Nasjonalt har regjeringen en anbefaling om maks fem besøkende. Den anbefalingen gjelder selvfølgelig også i Oslo. Så vil smittetall, antall innlagte og antall vaksinerte være avgjørende for hvor raskt vi kan gå videre i planen, sier Johansen.

Smittetallene i Oslo har gått ned i seks uker på rad, men er nå på de høyeste nivåene som under den andre smittebølgen i høst og etter juleferien. Fortsatt er over 100 Covid-19-pasienter innlagt på sykehusene i Oslo og på Akershus universitetssykehus. 6,6 prosent av Oslos befolkning er fullvaksinerte. 

Innholdet i de enkelte gjenåpningstrinnene og tidspunktet for når de kan iverksettes, vurderes fortløpende ut ifra smittesituasjonen.

Lettelser for barnehager og skoler skal vurderes kontinuerlig og ved gjennomføring av hvert trinn.

Trinn 2

Byrådslederen varsler at byrådet neste uke vil gjøre en vurdering av om Oslo kan gå til trinn 2, det vil si at byrådet åpner: 

 • Butikker, kjøpesentre, varehus og lignende
 • Kafeer og restauranter
 • Skjenking til kl. 22.00, med krav om matservering 
 • Treningssentre og lignende. 
 • Breddeidrett for voksne
 • Idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med videregående skole-alder.
 • Kultursteder som ikke har arrangementer, som museer, gallerier.
 • Forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner 
 • Fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen.
 • Gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer med inntil 20 personer samlet når det er faste seteplasser.  

Det vil fortsatt være strenge smittevernregler.

Trinn 3

I trinn 3 vil byrådet vurdere:

 • Åpning av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs. Det betyr blant annet kino, teater, konsertsteder, bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland med mer. 
 • Åpning for arrangementer innendørs. 
 • Øke antallet for arrangementer utendørs. 
 • Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb. 
 • Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs. 
 • Tilbake til an anbefaling om én meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen. 
 • Å fjerne matserveringskravet for skjenking.

For alle virksomheter og arrangementer vil det gjelde strenge antallsbegrensninger og smittevernregler. 

Trinn 4

I trinn 4 vil byrådet vurdere:

 • Lemping på smittevernbegrensninger for ulike virksomheter og aktiviteter. 
 • Lemping på antallsbegrensning for arrangement innendørs og utendørs. 
 • Justering av reglen om private sammenkomster i hjemmet, slik at flere enn 10 kan samles.
 • Skjenking til kl. 24.00 
 • Åpning opp for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.
 • Private sammenkomster på offentlig sted (bryllupsfester, dåpsfester o.l.), med begrensning i antall ut fra situasjonen.

Trinn 5

I trinn 5 vil byrådet vurdere:

 • Oppheve lokale regler.
 • Nasjonale regler setter begrensninger på arrangementer mv. 
 • Opprettholde egne lokale anbefalinger hvis behov.

Se hele gjenåpningsplanen

Se byrådssaken fra 27. april 2021

Opptak av pressekonferansen 

 

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene

Mer informasjon om Oslo kommunes tiltak mot korona

Alle statusartikler om koronatiltak fra Oslo byråd 

Informasjon om korona for deg som bor i Oslo kommune