23. mars: Oslo kommune åpner syv feberpoliklinikker

Pressemelding: Oslo kommune åpner syv feberpoliklinikker. Hensikten er å sørge for sikker undersøkelse av pasienter ved mistanke om koronasmitte.

OBS: Oslo kommune jobber fortløpende med tiltak mot spredning av koronaviruset. Innholdet i pressemeldingen kan derfor være utdatert. Oppdatert informasjon finnes på samlesiden  Koronavirus: Informasjon om koronavirus og innførte tiltak i Oslo kommune.

Oslo kommune har siden 28. februar satt kriseberedskap, og fra 11. mars på høyeste nivå. Kommunen sender ut jevnlige oppdateringer over tiltak og håndtering mot spredning av koronasmitte.

Publisert 23. mars 2020

Nytt siste døgn

  • Oslo kommune åpner syv feberpoliklinikker
  • Styrket oppsøkende arbeid i rusmiljøet
  • Byggforetakene i Oslo kommune fremskynder vedlikeholdsarbeid

Oslo kommune åpner syv feberpoliklinikker

Oslo kommune åpner seks feberpoliklinikker i dag, og den syvende åpner onsdag. Hensikten er å sørge for sikker fysisk undersøkelse av pasienter ved mistanke om koronasmitte. De fleste kan ikke bli undersøkt fysisk av egen fastlege fordi de kan smitte andre. Derfor gjør Oslo kommune det nå mulig for fastlegene og koronatelefonen å henvise pasienter til undersøkelse når telefon eller videomøte ikke er tilstrekkelig. Dette er altså ikke et «drop-in»-tilbud. Klinikkene blir bemannet av leger, sykepleiere og helsepersonell fra bydelene.

— Det viktigste for oss alle nå er å hjelpe de syke, og ivareta smittevern for pasienter og helsepersonell. Jeg er imponert over den innsatsen og stå-på-viljen vi møter hos alle i byen vår i denne krevende situasjonen. I denne sammenhengen er det særlig legene, sykepleierne og helsepersonellet som stiller seg i første rekke som jeg vil trekke fram, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Styrket oppsøkende arbeid i rusmiljøet.

Oslo kommune har styrket det oppsøkende arbeid i rusmiljøet. Utdeling av brukerutstyr fortsetter, samt at kapasiteten for utdeling av substitutter for rusmidler er økt.

— Når hverdagen blir vanskelig for de ressurssterke, blir den enda verre for sårbare grupper. Derfor er jeg svært opptatt av at kommunens rusomsorg fortsetter å ta vare på de som har størst behov. Å få frem informasjon om korona til alle i rusmiljøet er høyt prioritert, sier sosialbyråd Omar Gamal (SV).

— Vi gir også konkrete råd til rusmisbrukere for å takle situasjonen, og har laget ti råd spesielt for rusmisbrukere. Det inkluderer hygieneråd og tips til hva rusmiljøet selv kan gjøre nå som tilgangen på rusmidler er redusert. Ikke minst oppfordrer vi også rusmiljøet til å ta vare på hverandre i hverdagen, sier Gamal.

Byggforetakene i Oslo kommune fremskynder vedlikeholdsarbeid

I likhet med andre næringer, rammes også byggenæringen av korona-situasjonen. Byggforetakene Undervisningsbygg, Boligbygg og Omsorgsbygg i Oslo kommune gjør det de kan for å holde byggeprosjektene i gang og unngå stenging av byggeplasser. For å bidra til å holde hjulene i gang i virksomheter som har fått færre oppdrag, fremskyndes også planlagt vedlikehold.

— Byggforetakene våre igangsetter vedlikeholdsprosjekter raskere som en direkte følge av koronasituasjonen. Undervisningsbygg gjennomfører nå en rekke prosjekter som er bestilt av Osloskolen. Alt fra arbeider på tak, fasader og gulv, til bytting av vinduer og rensing av ventilasjonsanlegg utføres nå. De fremskynder også vårrengjøringen av utearealene i skolen og Omsorgsbygg har startet våronna i stengte barnehager. Det samme gjelder for enkelte idrettsbygg, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap.

Pressekontakt

media@byr.oslo.kommune.no / +47 99 28 90 90 (kun taleanrop, ikke SMS)

 

Videre navigasjon

Alle statusartikler om korona-tiltak fra Oslo byråd

Alt om koronavirus