Koronavirus

Koronatall for Oslo

Finn antall smittede i Oslo, statistikk for bydeler, og fordeling etter aldersgruppe og kjønn. Du kan også laste ned rapporter med flere tall.

Oppdaterte smittetall

Under finner du en oppdatert oversikt over antall påviste tilfeller i Oslo og bydelene.

Se de nyeste smittetallene

Rapporter

I rapportene under kan du lese mer om antall smittede, døde, innlagte pasienter, tester ved Oslo Universitetssykehus, og tester og påvist smitte på sykehjem og helsehus i Oslo. Rapportene inneholder statistikk og analyse.

Tallene for registrert smittede er foreløpige, og kan bli endret i ettertid på grunn av etterregistrering.

I sommer publiseres rapportene annenhver uke.

Last ned de ti siste rapportene

Mobilitet i Oslo

Mobilitet i Oslo for perioden 25. mai - 31. mai (PDF 1,4MB) 

Rapportering til Folkehelseinstituttet

Oslo kommune rapporterer antall påviste smittetilfeller til Folkehelseinstituttets database MSIS.